Jak se nám daří začlenění žáků příchozích z Ukrajiny do základních škol

Nejbližší termíny

9. 2. 2023 On-line 16:00 - 18:00

Webinář nabídne sdílení dosavadních zkušeností  s integrací žáků s odlišným mateřským jazykem, zejména žáků příchozích z Ukrajiny.  Naším cílem bude pojmenovat  přístupy a metody, které volily pedagožky a pedagogové při začleňování nových spolužáků do výuky. Společně zmapujeme současný stav po uplynutí adaptačního období, zejména to, jak se učitelé vyrovnávají s hodnocením ukrajinských žáků. Zajímat se budeme o to, jaká proinkluzivní opatření nám zafungovala a kde jsme neuspěli. Probereme citlivé téma  wellbeingu všech dětí, které ve třídě máme, spolupráci s  asistenty a rodinami dětí. Přivítáme  vaše náměty, komentáře  a příspěvky do diskuse.

Webinář připravujeme s finanční podporou Nadace České spořitelny, a můžeme jej proto nabídnout účastníkům/cím zdarma.

Po registraci obdržíte na e-mail pozvánku s odkazem na přihlášení do Google Meetu.

Lektoři

PhDr. Jitka Gabašová
Pedagožka a lektorka zážitkové pedagogiky, dramatické výchovy a otevřené nenásilné komunikace, průvodkyně 7 škol na Kutnohorsku v rámci projektu Eduzměna a matka tří synů. 15 let byla aktivní instruktorkou Prázdninové školy Lipnice (PŠL). V současné době je její členkou a spolupracovnicí. Pravidelně spolupracuje s Goethe Institutem v Praze, s FF UK, se vzdělávacími agenturami VISK a Comenius a s nakladatelstvím Raabe. Je spoluautorkou knihy Asistent pedagoga a klima třídy a knihy Otevřená komunikace a řešení konfliktů ve třídě, které vydalo nakladatelství Raabe a autorkou článků pro časopisy Třídní učitel a Prevence.
Zobrazit více

Rezervace termínu

 ×