Letní škola Čeladná – základní kurz Začít spolu pro MŠ 1. část

ZÁKLADNÍ KURZ PRO UČITELE A UČITELKY MŠ - 1. část

Nejbližší termíny

19. - 23. 8. 2024 Čeladná , Mateřská škola Čeladenská Beruška  09:00 - 17:00 (Vyprodáno)

Základní kurz Začít spolu nabízíme v rozsahu 80 vyučovacích hodin. Kurz se dělí na dvě části (2 x 40 hod.). Základní kurz je koncipován jako dlouhodobé vzdělávání pedagogů provázané s reflexí jejich práce a zkušeností při zavádění programu do praxe.  

  1. část základního kurzu v rozsahu 40 hodin slouží k základnímu vhledu do programu ZaS, představení jeho principů, průběhu dne ve třídě Začít spolu a nabídne přehled hlavních výchovně vzdělávacích strategií programu. V kurzu se účastníci/ce seznámí specifickým způsobem plánování v ZaS, nejčastěji pomocí integrovaného tematického učení hrou a činnostmi.

Nově je součástí kurzu následné online setkání Wanda, které proběhne na podzim 2024. Účastníci (ve stejném složení jako v kurzu) budou sdílet a reflektovat situace, se kterými se setkali při zavádění programu Začít spolu do své praxe.

Cíle 1.části

  • Účastníci získají základní a ucelený přehled o principech programu, seznámí se s organizací práce a výchovně vzdělávacími strategiemi uplatňovanými v programu Začít spolu.
  • Získají praktické dovednosti a znalosti, které jsou potřebné pro zavádění a realizaci programu ZaS do vlastní výuky, naplánují si konkrétní postupy a kroky, jak začít.
  • Vyjasní si organizační a administrativní podmínky pro realizaci programu ve třídě/škole (podobu rozvrhu, propojení se ŠVP, tematickými plány atp.).
  • Vyzkouší si rozplánovat jedno vybrané téma do jednotlivých vzdělávacích oblastí/center aktivit, ke kterým připraví konkrétní aplikační úkoly.

Obě části kurzu (1. a 2.) jsou akreditované MŠMT samostatně. Po každé části je účastníkům vystaveno Osvědčení o absolvování. Účastníci a účastnice, kteří/é absolvují celý základní kurz v rozsahu 80 hodin, získají certifikát Učitel/ka Začít spolu.

Možnost financování přes šablony OP JAK 02.22 1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

Letní škola začíná v pondělí 19. 8. 2024, registrace účastníků bude probíhat od 9.00-10.00 hodin, 1. blok vzdělávání začíná v 10.00 hodin, letní škola končí v pátek 23. 8. 2024 ve 14.00 hodin. Vzdělávací dny budou probíhat dle časového harmonogramu, který bude ještě upřesněn,  zpravidla to bývá od 9:00-17:00 hod.

Místo konání: Mateřská škola Čeladenská beruška, Čeladná 389, 739 12 Čeladná

Ubytování není organizováno, účastníci si zajišťují ubytovaní sami, které je ve vlastní režii účastníků. Nejblíže místu konání je možno zajistit si ubytování v hotelu Yura https://yurahotel.cz/, v restauraci a hotelu Na rozcestí https://www.restauracenarozcesti.cz/

V omezeném počtu osob můžeme nabídnout nocleh v MŠ (k dispozici jsou dětské matrace, sociální zařízení a vybavená kuchyňka).Ubytování ve školce můžeme zajistit již od neděle. Ubytování je nutné mít předem domluvené přímo se školkou ms@celadenskaberuska.cz

Stravování: drobné občerstvení je zajištěno v pořádající MŠ, na oběd je možné navštívit blízké restaurace nebo si objednat dovážku jídla. Přímo v MŠ je možný ohřev jídla.

Lektoři

Bc. Jana Bartošová
Vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy v Ostravě a je učitelkou a ředitelkou MŠ Čeladenská beruška, v programu Začít spolu. Věnuje se lektorské činnosti různých témat (Začít spolu, Polytechnika v MŠ, Spolupráce s rodinou, Environmentální výchova a vzdělávání v MŠ, Portfolio dítěte). S programem Začít spolu je spojená od roku 1997 nejprve jako rodič, jehož děti chodily do MŠ i ZŠ ZaS. Byla aktivním rodičem a členem rodinné rady. Program Začít spolu souzněl s jejím přesvědčením o přístupu k dětem i vzdělávání a přivedl ji ke změně profese. Čím déle zná a pracuje v programu Začít spolu, tím více žasne nad jeho smysluplností a návodem na to, jak být průvodcem dětí na jejich cestě za poznáním. Kamarádka o ní říká, že kdyby byla ještě trochu rychlejší, tak je rozmazaná :-)
Zobrazit více
Mgr. Lucie Kaločová
Vystudovala Ostravskou univerzitu obor Učitelství pro mateřské školy a Pedagogiku předškolního věku na Karlovu univerzitě. Pracovala V MŠ Chrustova, 5 let v programu Začít Spolu, V MŠ Šponarova, 5 let v programu Zdravá MŠ, v MŠ Čeladenská beruška, v programu Začít Spolu, od roku 2013 dosud. Nyní je doma v roli maminky na mateřské dovolené a současně působí jako lektorka různých témat předškolního vzdělávání. Vztah k programu Začít spolu? Že on Robert Fulghum tím myslel, že „Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce“ s programem Začít spolu. Nejčastěji od ní uslyšíte: „Je vše v pořádku?“
Zobrazit více

Rezervace termínu

Volná místa na tento kurz již bohužel nejsou k dispozici. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.