Letní škola Frýdek-Místek – základní kurz Začít spolu pro MŠ 1. část

ZÁKLADNÍ KURZ PRO UČITELE A UČITELKY MŠ - 1. část

Nejbližší termíny

8. - 12. 7. 2024 Frýdek-Místek , Mateřská škola Radost Frýdek- Místek  08:30 - 17:00 (Vyprodáno)

Základní kurz Začít spolu nabízíme v rozsahu 80 vyučovacích hodin. Kurz se dělí na dvě části (2 x 40 hod.). Základní kurz je koncipován jako dlouhodobé vzdělávání pedagogů provázané s reflexí jejich práce a zkušeností při zavádění programu do praxe.  

  1. část základního kurzu v rozsahu 40 hodin slouží k základnímu vhledu do programu ZaS, představení jeho principů, průběhu dne ve třídě Začít spolu a nabídne přehled hlavních výchovně vzdělávacích strategií programu. V kurzu se účastníci/ce seznámí specifickým způsobem plánování v ZaS, nejčastěji pomocí integrovaného tematického učení hrou a činnostmi.

Nově je součástí kurzu následné online setkání Wanda, které proběhne na podzim 2024. Účastníci (ve stejném složení jako v kurzu) budou sdílet a reflektovat situace, se kterými se setkali při zavádění programu Začít spolu do své praxe.

Cíle 1.části

  • Účastníci získají základní a ucelený přehled o principech programu, seznámí se s organizací práce a výchovně vzdělávacími strategiemi uplatňovanými v programu Začít spolu.
  • Získají praktické dovednosti a znalosti, které jsou potřebné pro zavádění a realizaci programu ZaS do vlastní výuky, naplánují si konkrétní postupy a kroky, jak začít.
  • Vyjasní si organizační a administrativní podmínky pro realizaci programu ve třídě/škole (podobu rozvrhu, propojení se ŠVP, tematickými plány atp.).
  • Vyzkouší si rozplánovat jedno vybrané téma do jednotlivých vzdělávacích oblastí/center aktivit, ke kterým připraví konkrétní aplikační úkoly.

Obě části kurzu (1. a 2.) jsou akreditované MŠMT samostatně. Po každé části je účastníkům vystaveno Osvědčení o absolvování. Účastníci a účastnice, kteří/é absolvují celý základní kurz v rozsahu 80 hodin, získají certifikát Učitel/ka Začít spolu.

Možnost financování přes šablony OP JAK 02.22 1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

Letní škola začíná v pondělí 8. 7. 2024 v FM v MŠ Radost, Anenská 656, 738 01 Frýdek-Místek, registrace účastníků bude probíhat od 8.30-9.30 hodin, 1. blok vzdělávání začíná v 10.00 hodin, letní škola končí v pátek 12. 7. 2024 ve 14.00 hodin. Vzdělávací dny probíhají dle časového harmonogramu, který bude ještě upřesněn,  zpravidla to bývá od 9:00-17:00 hod.

Místo konání: vzdělávání probíhá ve dvou školkách, vše bude upřesněno FM v MŠ Radost, Anenská 656, 738 01 Frýdek-Místek a  MŠ Čeladenská beruška, Čeladná 389, Čeladná 739 12

V ceně kurzu Začít spolu není zahrnuto ubytování a strava. Ubytování není organizováno, účastníci si zajišťují ubytovaní sami. Obědy a drobné občerstvení je zajištěno v pořádající MŠ, platba stravného proběhne na místě (v hotovosti oproti pokladnímu dokladu).

Lektoři

Mgr. Natalia Toflová
Bc. Jana Bartošová
Vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy v Ostravě a je učitelkou a ředitelkou MŠ Čeladenská beruška, v programu Začít spolu. Věnuje se lektorské činnosti různých témat (Začít spolu, Polytechnika v MŠ, Spolupráce s rodinou, Environmentální výchova a vzdělávání v MŠ, Portfolio dítěte). S programem Začít spolu je spojená od roku 1997 nejprve jako rodič, jehož děti chodily do MŠ i ZŠ ZaS. Byla aktivním rodičem a členem rodinné rady. Program Začít spolu souzněl s jejím přesvědčením o přístupu k dětem i vzdělávání a přivedl ji ke změně profese. Čím déle zná a pracuje v programu Začít spolu, tím více žasne nad jeho smysluplností a návodem na to, jak být průvodcem dětí na jejich cestě za poznáním. Kamarádka o ní říká, že kdyby byla ještě trochu rychlejší, tak je rozmazaná :-)
Zobrazit více

Rezervace termínu

Volná místa na tento kurz již bohužel nejsou k dispozici. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.