Letní škola Pardubice – rozvíjející kurz Začít spolu pro MŠ

Rozvíjející kurz Začít spolu pro vyučující MŠ

Nejbližší termíny

19. - 23. 8. 2024 Pardubice , Základní škola Pardubice - Polabiny  08:30 - 17:00 (Vyprodáno)

Rozvíjející kurz je určen vyučujícím MŠ, kteří absolvovali obě části základního kurzu (v celkovém rozsahu 80 hod), mají se vzdělávacím programem Začít spolu praktické zkušenosti, pravidelně realizují výuku v centrech aktivit a promýšlí učení dětí s ohledem na jejich potřeby. Chtějí zvyšovat své profesní kvality, načerpat další inspirace pro svoji práci, sdílet s ostatními své dosavadní zkušenosti a vzájemně se podporovat na cestě za účinnějším vzděláváním dětí.

Rozvíjející kurz vám pomůže získat pokročilou dovednost realizace programu Začít spolu. Pracujeme zde s autentickými podklady, individualizovaná výuka v kurzu vám umožní zaměřit se na vaše prioritní oblasti. Nově je součástí kurzu následné online setkání Wanda, které proběhne na podzim 2024. Účastníci (ve stejném složení jako v kurzu) budou sdílet a reflektovat situace, se kterými se setkali při zavádění programu Začít spolu do své praxe.

PODMÍNKY ÚČASTI V ROZVÍJEJÍM KURZU:

  • ABSOLVOVÁNÍ ZÁKLADNÍHO KURZU ZAČÍT SPOLU V ROZSAHU 80 HODIN  NEBO 40HODINOVÉHO ZÁKLADNÍHO KURZU PŘED ROKEM 2022
  • ALESPOŇ DVA ROKY PRAXE VE TŘÍDĚ MŠ S PROGRAMEM ZAČÍT SPOLU
  • DO ZAHÁJENÍ KURZU PŘIHLÁŠENÁ/Ý SBÍRÁ MATERIÁLY (ZEJMÉNA DŮKAZY O UČENÍ DĚTÍ) ZE SVÉ PEDAGOGICKÉ PRAXE „ZAS“ A DOKUMENTUJE JÍ/M ODUČENÁ CENTRA AKTIVIT

Rozvíjející kurz má více reflektivní charakter. Jeho základním východiskem je práce s autentickými materiály a výstupy z praxe jednotlivých vyučujících a společné učení prostřednictvím hlubšího zkoumání modelových lekcí (např. již odučeného tematického bloku v centrech aktivity), ukázek spolupráce s rodinou, příkladů konkrétního vytváření bezpečného prostředí pro učení atp.

Finální náplň rozvíjejícího kurzu bude vždy upravována přímo na místě tak, aby co nejvíce odpovídala aktuálním potřebám a zkušenostem účastníků a účastnic. Nejedná se o izolovaná témata. Jednotlivé obsahy se budou (s ohledem na charakter vzdělávacího programu Začít spolu) různě prolínat a propojovat.  

Cíle rozvíjejícího kurzu pro MŠ

  • Účastníci a účastnice budou sdílet své zkušenosti s realizací programu Začít spolu ve své třídě/MŠ.
  • Vyzkouší si na již realizovaném integrovaném tematickém celku postupně analyzovat provázanost cílů a obsahové nabídky jednotlivých CA z hlediska individualizace, přirozených vývojových specifik dětí předškolního věku, svobodné volby atp.
  • Ujasní si povahu nabízených činností a připraveného podnětného prostředí z hlediska čtyř zásad plánování v ZaS a provázanosti s rozvojem klíčových kompetencí.
  • Vyjasní si důležitost rituálů pro děti předškolního věku a přínos heterogenních tříd pro práci v programu Začít spolu.
  • Získají základní představu o možnostech kolegiální spolupráce. Vyzkouší si spolupracovat v týmu či dvojici při přípravě lekce a její reflexi. 

Kurz je akreditovaný MŠMT. Účastníci/e získávají Osvědčení o absolvování.

Možnost financování přes šablony OP JAK 02.22 1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

Letní škola začíná v pondělí 19. 8. 2024registrace účastníků probíhá od 8.30-10.00 hodin, 1. blok vzdělávání začíná v 10.30 hodin, letní škola končí v pátek 23. 8. 2024 ve 14.00 hodin. Vzdělávací dny probíhají dle časového harmonogramu, který bude upřesněn, zpravidla to bývá od 9:00-17:00 hod.

Místo konání: Základní škola Pardubice – Polabiny, Družstevní 30, 530 09 Pardubice

V ceně kurzu nejsou zahrnuté obědy

Obědy se objednávají v eshopu stejně jako kurz

Ubytování a snídaně z kapacitních důvodu již nejme schopni zajistit. Děkujeme za pochopení

Prosíme, věnujte eshopovému objednávání pozornost, pokud potřebujete mít kurz a obědy na jedné faktuře je nutné provést jednu společnou objednávku v eshopu (vložení produktu do košíku a pokračovaní v nákupu dalšího produktu). Pokud potřebujete mít kurz a obědy samostatně na dvou fakturách je nutné provést dvě samostatné objednávky v eshopu.

Lektoři

Tým SbS ČR

Rezervace termínu

Volná místa na tento kurz již bohužel nejsou k dispozici. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.