Letní škola Pardubice – rozvíjející kurz Začít spolu pro ZŠ

Rozvíjející kurz Začít spolu pro vyučující ZŠ

Nejbližší termíny

19. - 23. 8. 2024 Pardubice , Základní škola Pardubice - Polabiny  08:30 - 17:00 (Uzavřeno)

Rozvíjející kurz je určen vyučujícím ZŠ, kteří absolvovali obě části základního kurzu (v celkovém rozsahu 80 hod), mají se vzdělávacím programem Začít spolu praktické zkušenosti, pravidelně realizují výuku v centrech aktivit a promýšlí učení žáků s ohledem na jejich potřeby. Chtějí zvyšovat své profesní kvality, načerpat další inspirace pro svoji práci, sdílet s ostatními své dosavadní zkušenosti a vzájemně se podporovat na cestě za účinnějším vzděláváním dětí.

Rozvíjející kurz vám pomůže získat pokročilou dovednost realizace programu Začít spolu. Pracujeme zde s autentickými podklady a individualizovaná výuka v kurzu vám umožní zaměřit se na vaše prioritní oblasti. Nově je součástí kurzu následné online setkání Wanda, které proběhne na podzim 2024. Účastníci (ve stejném složení jako v kurzu) budou sdílet a reflektovat situace, se kterými se setkali při zavádění programu Začít spolu do své praxe.

Podmínky účasti v rozvíjejícím kurzu:

  • absolvování základního kurzu Začít spolu v rozsahu 80 hodin anebo 40hodinového základního kurzu před rokem 2022
  • alespoň dva roky praxe ve třídě s programem Začít spolu
  • DO ZAHÁJENÍ KURZU PŘIHLÁŠENÁ/Ý SBÍRÁ MATERIÁLY (ZEJMÉNA DŮKAZY O UČENÍ DĚTÍ) ZE SVÉ PEDAGOGICKÉ PRAXE „ZAS“ A DOKUMENTUJE JÍ/M ODUČENÁ CENTRA AKTIVIT

Rozvíjející kurz má více reflektivní charakter. Jeho základním východiskem je práce s autentickými materiály a výstupy z praxe jednotlivých vyučujících a společné učení prostřednictvím hlubšího zkoumání modelových lekcí (např. již odučeného tematického bloku v centrech aktivity, různých příkladů a postupů formativního hodnocení, ukázek spolupráce s rodinou, příkladů konkrétního vytváření bezpečného prostředí pro učení atp.).

Vzdělávací obsah, rozvržený do 40 hodin, se detailněji zaměřuje na tři základní složky učitelské práce: Plánování, realizace výuky, důkladná reflexe a hodnocení. Dostatečný prostor bude také věnován tématům spojeným s vytváření bezpečného prostředí pro učení a podporou wellbeingu, které mají na kvalitu výše uvedených složek nesporný vliv.

Finální náplň rozvíjejícího kurzu je vždy upravována přímo na místě tak, aby co nejvíce odpovídala aktuálním potřebám a zkušenostem účastníků a účastnic. Nejedná se o izolovaná témata. Jednotlivé obsahy se budou (s ohledem na charakter vzdělávacího programu Začít spolu) různě prolínat a propojovat.  

Cíle rozvíjejícího kurzu pro vyučující ZŠ:

  • Účastníci a účastnice budou sdílet své zkušenosti s realizací programu Začít spolu ve své třídě.
  • Vyzkouší si na již odučeném tematickém celku v centrech aktivit postupně analyzovat provázanost cílů, zadání, žákovských výstupů a zvolených způsobů hodnocení.
  • Ujasní si povahu zadávaných úkolů z hlediska příležitostí pro učení žáků a žákyň, možností pro jejich skutečnou volbu, sebeřízení a participaci i z pohledu celkové osobní pohody umožňující učení.
  • Zažijí rozmanité aktivity a postupy podporující sounáležitost, budování třídního společenství, respekt a dobré vztahy mezi dětmi, podporující diverzitu a zároveň respektující jednotlivce.
  • Získají základní představu o možnostech kolegiální spolupráce. Vyzkouší si spolupracovat v týmu či dvojici při přípravě lekce i její reflexi

Kurz je akreditovaný MŠMT. Účastníci/e získávají Osvědčení o absolvování.

Možnost financování přes šablony OP JAK 02.22 1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

Letní škola začíná v pondělí 19. 8. 2024registrace účastníků probíhá od 8.30-10.00 hodin, 1. blok vzdělávání začíná v 10.30 hodin, letní škola končí v pátek 23. 8. 2024 ve 14.00 hodin. Vzdělávací dny probíhají dle časového harmonogramu, který bude upřesněn, zpravidla to bývá od 9:00-17:00 hod.

Místo konání: Základní škola Pardubice – Polabiny, Družstevní 30, 530 09 Pardubice

V ceně kurzu není zahrnuto ubytování, snídaně a obědy.

Ubytování a snídaně se objednávají přes Google formulář, který Vám bude zaslán do osobního emailu do 3 dnů po vytvoření objednávky na kurz. Ubytování nabízíme na kolejích Univerzity Pardubice. Ubytování nelze uhradit na fakturu přes organizaci Step by Step ČR, platba probíhá v hotovosti nebo kartou při příjezdu na koleje. Snídaně nelze uhradit na fakturu přes organizaci Step by Step ČR, platba probíhá v hotovosti na místě při registraci.

Obědy se objednávají v eshopu stejně jako kurz

Prosíme, věnujte eshopovému objednávání pozornost, pokud potřebujete mít kurz a obědy na jedné faktuře je nutné provést jednu společnou objednávku v eshopu (vložení produktu do košíku a pokračovaní v nákupu dalšího produktu). Pokud potřebujete mít kurz a obědy samostatně na dvou fakturách je nutné provést dvě samostatné objednávky v eshopu.

Lektoři

Tým SbS ČR

Rezervace termínu

 × 9500