Letní škola Pardubice – základní kurz Začít spolu pro MŠ 2. část

ZÁKLADNÍ KURZ PRO UČITELE A UČITELKY MŠ - 2. část

Nejbližší termíny

19. - 23. 8. 2024 Pardubice , Základní škola Pardubice - Polabiny  08:30 - 17:00 (Vyprodáno)

Základní kurz Začít spolu nabízíme v rozsahu 80 vyučovacích hodin. Kurz se dělí na dvě části (2 x 40 hod.). Základní kurz je koncipován jako dlouhodobé vzdělávání pedagogů provázané s reflexí jejich práce a zkušeností při zavádění programu do praxe.

  1. část kurzu vám zajistí ucelené základní vzdělání v programu Začít spolu s akcentem na témata spojená s individualizací a plánováním do tzv. center aktivit.

Nově je součástí kurzu následné online setkání Wanda, které proběhne na podzim 2024. Účastníci (ve stejném složení jako v kurzu) budou sdílet a reflektovat situace, se kterými se setkali při zavádění programu Začít spolu do své praxe.

PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ DO 2. ČÁSTI KURZU:

  • ABSOLVOVÁNÍ 1. ČÁSTI KURZU NEBO 40HODINOVÉHO ZÁKLADNÍHO KURZU REALIZOVANÉHO PŘED R. 2022. TUTO SKUTEČNOST PŘIHLÁŠENÝ/Á DOKLÁDÁ SCANEM OSVEDČENÍ (zašle kanceláři SBS ČR)
  • PEDAGOGICKÁ PRAXE V PROGRAMU ZAČÍT SPOLU V ROZSAHU ALESPOŇ 3 MĚSÍCŮ, IDEÁLNĚ 1 ŠKOLNÍ ROK A VÍCE.
  • DO ZAHÁJENÍ 2. ČÁSTI ZÁKLADNÍHO KURZU PŘIHLÁŠENÝ/Á SBÍRÁ DŮKAZY O SVÝCH PROFESNÍCH POKROCÍCH – CO SE V JEHO/JEJÍ PRAXI ZMĚNILO, CO VYZKOUŠEL/A ČI ZAVEDL/A

Témata 2. části na základní obsahy navazují a prohlubují je. Jedná se zejména o témata spojená s hodnocením a sebehodnocením dětí vycházející z respektu k individuálním potřebám každého dítěte, z průběžného pozorování a mapování pokroků a potřeb dětí a následného plánování, které tyto potřeby a pokroky zohledňuje. Další nabídka je věnována tématům neodmyslitelně spjatým s programem Začít spolu: aktivní spolupráci s rodinou a okolní komunitou a jejich zapojení do vzdělávání a myšlence společného vzdělávání pro všechny.     

Cíle 2. části základního kurzu Vzdělávacího programu Začít spolu pro MŠ

  • Ve 2. části je pozornost věnována reflexi zkušeností účastníků, sdílení jejich příprav, uplatňovaných postupů a výchovně vzdělávacích strategií ve vlastní praxi.
  • Akcent bude kladen na témata spojená zejména s plánováním do tzv. center aktivit, která jsou pro program charakteristická a vyžadují specifický způsob plánování, nejčastěji pomocí integrovaného tematického učení hrou a činnostmi.
  • Účastníci získají základní přehled o východiscích, formách a postupech při hodnocení a sebehodnocení dětí.
  • Seznámí se s různými formami aktivní spolupráce s rodinami dětí a jejich možného zapojení do života školy/třídy. Získají informace o tom, jak mohou uplatňovat individualizovaný přístup nejen k dětem, ale také k jejich rodinám.

Obě části kurzu jsou akreditované MŠMT samostatně. Po každé části je účastníkům vystaveno Osvědčení o absolvování. Účastníci a účastnice, kteří/é absolvují celý základní kurz v rozsahu 80 hodin, získají certifikát certifikát Učitel/ka Začít spolu.

Možnost financování přes šablony OP JAK 02.22 1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ

Letní škola začíná v pondělí 19. 8. 2024, registrace účastníků probíhá od 8.30-10.00 hodin, 1. blok vzdělávání začíná v 10.30 hodin, letní škola končí v pátek 23. 8. 2024 ve 14.00 hodin. Vzdělávací dny probíhají dle časového harmonogramu, který bude upřesněn, zpravidla to bývá od 9:00-17:00 hod.

Místo konání: Základní škola Pardubice – Polabiny, Družstevní 30, 530 09 Pardubice

V ceně kurzu není zahrnuto ubytování, snídaně a obědy.

Ubytování a snídaně se objednávají přes Google formulář, který Vám bude zaslán do osobního emailu do 3 dnů po vytvoření objednávky na kurz. Ubytování nabízíme na kolejích Univerzity Pardubice. Ubytování nelze uhradit na fakturu přes organizaci Step by Step ČR, platba probíhá v hotovosti nebo kartou při příjezdu na koleje. Snídaně nelze uhradit na fakturu přes organizaci Step by Step ČR, platba probíhá v hotovosti na místě při registraci.

Obědy se objednávají v eshopu stejně jako kurz

Prosíme, věnujte eshopovému objednávání pozornost, pokud potřebujete mít kurz a obědy na jedné faktuře je nutné provést jednu společnou objednávku v eshopu (vložení produktu do košíku a pokračovaní v nákupu dalšího produktu). Pokud potřebujete mít kurz a obědy samostatně na dvou fakturách je nutné provést dvě samostatné objednávky v eshopu.

Lektoři

Tým SbS ČR

Rezervace termínu

Volná místa na tento kurz již bohužel nejsou k dispozici. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.