Letní škola Pardubice – základní kurz Začít spolu pro ZŠ 2. část

ZÁKLADNÍ KURZ PRO UČITELE A UČITELKY ZŠ - 2. část

Nejbližší termíny

Základní kurz Začít spolu nabízíme v rozsahu 80 vyučovacích hodin. Kurz se dělí na dvě části (2 x 40 hod.). Základní kurz je koncipován jako dlouhodobé vzdělávání pedagogů provázané s reflexí jejich práce a zkušeností při zavádění programu do praxe.

  1. část kurzu vám zajistí ucelené základní vzdělání v programu Začít spolu s akcentem na témata spojená s plánováním do tzv. center aktivit a postupy při hodnocení a sebehodnocení žáků.

Nově je součástí kurzu následné online setkání Wanda, které proběhne na podzim 2024. Účastníci (ve stejném složení jako v kurzu) budou sdílet a reflektovat situace, se kterými se setkali při zavádění programu Začít spolu do své praxe.

PODMÍNKY PRO PŘIHLÁŠENÍ DO 2. ČÁSTI KURZU:

  • ABSOLVOVÁNÍ 1. ČÁSTI KURZU NEBO 40HODINOVÉHO ZÁLADNÍHO KURZU REALIZOVANÉHO PŘED R. 2022. TUTO SKUTEČNOST PŘIHLÁŠENÝ/Á DOKLÁDÁ SCANEM OSVEDČENÍ (zašle kanceláři SBS ČR).
  • PEDAGOGICKÁ PRAXE V PROGRAMU ZAČÍT SPOLU V ROZSAHU ALESPOŇ 6 MĚSÍCŮ, IDEÁLNĚ 1 ŠKOLNÍ ROK A VÍCE.
  • DO ZAHÁJENÍ 2. ČÁSTI ZÁKLADNÍHO KURZU PŘIHLÁŠENÝ SBÍRÁ MATERIÁLY (ZEJMÉNA DŮKAZY O UČENÍ DĚTÍ) ZE SVÉ PEDAGOGICKÉ „ZAS“ PRAXE A ZDOKUMENTUJE ALESPOŇ JEDNA JÍ/M ODUČENÁ CENTRA AKTIVIT.

Témata 2. části na základní obsahy navazují a prohlubují je. Jedná se zejména o témata spojená s vyhodnocováním žákovského učení v návaznosti na plánování a s konkrétními postupy hodnocení a sebehodnocení dětí uplatňované v programu Začít spolu. Další nabídka je věnována tématům neodmyslitelně spjatým s programem Začít spolu: aktivní spolupráci s rodinou a okolní komunitou a jejich zapojení do vzdělávání a myšlence společného vzdělávání pro všechny.

 Cíle 2. části základního kurzu Vzdělávacího programu Začít spolu pro ZŠ

  • Ve 2. části je pozornost věnována reflexi zkušeností účastníků, sdílení jejich vlastních příprav, uplatňovaných postupů a výchovně vzdělávacích strategií.
  • Akcent bude kladen na témata spojená zejména s plánováním do tzv. center aktivit, která jsou pro program charakteristická a vyžadují specifický způsob plánování, nejčastěji pomocí integrovaného tematického učení hrou a činnostmi.
  • Účastníci získají základní přehled o východiscích, formách a postupech při hodnocení a sebehodnocení dětí, vyzkouší si některé způsoby formativního hodnocení.
  • Seznámí se s různými formami aktivní spolupráce s rodinami dětí a jejich možného zapojení do života školy/třídy. Získají informace o tom, jak mohou uplatňovat individualizovaný přístup nejen k dětem, ale také k jejich rodinám. Seznámí se s organizací tzv. triád, které slouží ke společnému ohlédnutí za učením dítěte a naplánování dalších kroků v jeho procesu učení.

Obě části kurzu jsou akreditované MŠMT samostatně. Po každé části je účastníkům vystaveno Osvědčení o absolvování. Účastníci a účastnice, kteří/é absolvují celý základní kurz v rozsahu 80 hodin, získají certifikát Učitel/ka Začít spolu.

Možnost financování přes šablony OP JAK 02.22 1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

Letní škola začíná v pondělí 19. 8. 2024registrace účastníků probíhá od 8.30-10.00 hodin, 1. blok vzdělávání začíná v 10.30 hodin, letní škola končí v pátek 23. 8. 2024 ve 14.00 hodin. Vzdělávací dny probíhají dle časového harmonogramu, který bude upřesněn, zpravidla to bývá od 9:00-17:00 hod.

Místo konání: Základní škola Pardubice – Polabiny, Družstevní 30, 530 09 Pardubice

V ceně kurzu nejsou zahrnuté obědy

Obědy se objednávají v eshopu stejně jako kurz

Ubytování a snídaně z kapacitních důvodu již nejme schopni zajistit. Děkujeme za pochopení

Prosíme, věnujte eshopovému objednávání pozornost, pokud potřebujete mít kurz a obědy na jedné faktuře je nutné provést jednu společnou objednávku v eshopu (vložení produktu do košíku a pokračovaní v nákupu dalšího produktu). Pokud potřebujete mít kurz a obědy samostatně na dvou fakturách je nutné provést dvě samostatné objednávky v eshopu.

Lektoři

Tým SbS ČR

Rezervace termínu

 × 9500