MŠ – 1. část – Základní kurz pro učitele/ky programu Začít spolu v MŠ – 1. část

Nejbližší termíny

15. - 16. 3. 2024 Praha 5 , Spolek Hájovna, Praha 5  09:00 - 15:30

Termíny vzdělávacích dnů:

pátek 15. 3. 2024 Spolek Hájovna U Lesíka 23, 150 00 Praha 5- Košíře

sobota 16.3.2024 Mateřská škola “Slunéčko“ Praha 5 – Košíře, Beníškové 988

pátek, sobota 26. – 27. 4. 2024 Spolek Hájovna U Lesíka 23, 150 00 Praha 5- Košíře

pátek 31. 5. 2024 Spolek Hájovna U Lesíka 23, 150 00 Praha 5- Košíře

Časy pátky: 9:00 – 16: 00 hod., časy soboty: 9: 00 – 15:30 hod. 

V ceně kurzu Začít spolu není zahrnuto ubytování a strava, účastníci si zajišťují vše sami a je v jejich vlastní režii. Po celou dobu seminářů bude pro účastníky zajištěno drobné občerstvení – káva, čaj a voda.

Časová dotace je 40 vyučovacích hodin.

Vzdělávací program je akreditovaný a lze ho hradit z finančních prostředků tzv. šablon: Operační program Jan Amos Komenský (Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání MŠ. 1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ. 

Nově Základní kurz Začít spolu nabízíme v rozsahu 80 vyučovacích hodin. Kurz se dělí na dvě části (2 x 40 hod.). Základní kurz je koncipován jako dlouhodobé vzdělávání pedagogů provázané s reflexí jejich práce a zkušeností při zavádění programu do praxe.  Rozšíření základního kurzu považujeme za důležitý krok ke zvýšení kvality přípravy budoucích učitelů/ek programu Začít spolu (ZaS).

  1. část základního kurzu v rozsahu 40 hodin slouží především k základnímu vhledu do programu ZaS, představení jeho principů a podrobnému seznámení s průběhem dne ve třídě ZaS. Tomu odpovídá akcent na témata spojená zejména s plánováním do tzv. center aktivit, která jsou pro program charakteristická a vyžadují specifický způsob plánování, nejčastěji pomocí integrovaného tematického učení hrou a činnostmi.

Cíle 1. části

  • Účastníci získají základní a ucelený přehled o principech programu, seznámí se s organizací práce a výchovně vzdělávacími strategiemi uplatňovanými v programu Začít spolu.
  • Získají praktické dovednosti a znalosti, které jsou potřebné pro zavádění a realizaci programu ZaS do vlastní pedagogické praxe, naplánují si konkrétní postupy a kroky, jak začít.
  • Vyjasní si organizační a administrativní podmínky pro realizaci programu ve třídě/celé MŠ (např. časové rozvržení, propojení s ŠVP, TVP atp.).
  • Vyzkouší si naplánovat jeden tematický celek, rozpracovat jej do jednotlivých center aktivit a následně jej zreflektovat.

Obě části kurzu jsou akreditované MŠMT samostatně. Po každé části je účastníkům vystaveno Osvědčení o absolvování. Učitelé a učitelky, kteří/é absolvují celý základní kurz v rozsahu 80 hodin, získají certifikát Učitel/ka Začít spolu.

 

Lektoři

Bc. Miroslava Vagenknechtová
Mgr. Miroslava Škardová
Vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor Pedagogika, pracuje v organizaci Step by Step ČR, o.p.s. jako metodička a lektorka Vzdělávacího programu Začít spolu. V programu Začít spolu je od jeho počátku. Spoluzakládala jednu z prvních MŠ Začít spolu v Plzni a pracovala zde jako učitelka. Žít Začít spolu! Vždycky Začít spolu! Začít spolu!!!
Zobrazit více

Rezervace termínu

 × 8900