MŠ – 1. část – Základní kurz pro učitele/ky programu Začít spolu v MŠ – 1. část

Nejbližší termíny

Je nám líto, ale momentálně nejsou pro tento kurz žádné vypsané termíny. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.

Termíny vzdělávacích dnů:

pátek 15. 3. 2024 Spolek Hájovna U Lesíka 23, 150 00 Praha 5- Košíře

sobota 16.3.2024 Mateřská škola “Slunéčko“ Praha 5 – Košíře, Beníškové 988

pátek, sobota 26. – 27. 4. 2024 Spolek Hájovna U Lesíka 23, 150 00 Praha 5- Košíře

pátek 31. 5. 2024 Spolek Hájovna U Lesíka 23, 150 00 Praha 5- Košíře

Časy pátky: 9:00 – 16: 00 hod., časy soboty: 9: 00 – 15:30 hod. 

V ceně kurzu Začít spolu není zahrnuto ubytování a strava, účastníci si zajišťují vše sami a je v jejich vlastní režii. Po celou dobu seminářů bude pro účastníky zajištěno drobné občerstvení – káva, čaj a voda.

Časová dotace je 40 vyučovacích hodin.

Vzdělávací program je akreditovaný a lze ho hradit z finančních prostředků tzv. šablon: Operační program Jan Amos Komenský (Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání MŠ. 1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ. 

Nově Základní kurz Začít spolu nabízíme v rozsahu 80 vyučovacích hodin. Kurz se dělí na dvě části (2 x 40 hod.). Základní kurz je koncipován jako dlouhodobé vzdělávání pedagogů provázané s reflexí jejich práce a zkušeností při zavádění programu do praxe.  Rozšíření základního kurzu považujeme za důležitý krok ke zvýšení kvality přípravy budoucích učitelů/ek programu Začít spolu (ZaS).

  1. část základního kurzu v rozsahu 40 hodin slouží především k základnímu vhledu do programu ZaS, představení jeho principů a podrobnému seznámení s průběhem dne ve třídě ZaS. Tomu odpovídá akcent na témata spojená zejména s plánováním do tzv. center aktivit, která jsou pro program charakteristická a vyžadují specifický způsob plánování, nejčastěji pomocí integrovaného tematického učení hrou a činnostmi.

Cíle 1. části

  • Účastníci získají základní a ucelený přehled o principech programu, seznámí se s organizací práce a výchovně vzdělávacími strategiemi uplatňovanými v programu Začít spolu.
  • Získají praktické dovednosti a znalosti, které jsou potřebné pro zavádění a realizaci programu ZaS do vlastní pedagogické praxe, naplánují si konkrétní postupy a kroky, jak začít.
  • Vyjasní si organizační a administrativní podmínky pro realizaci programu ve třídě/celé MŠ (např. časové rozvržení, propojení s ŠVP, TVP atp.).
  • Vyzkouší si naplánovat jeden tematický celek, rozpracovat jej do jednotlivých center aktivit a následně jej zreflektovat.

Obě části kurzu jsou akreditované MŠMT samostatně. Po každé části je účastníkům vystaveno Osvědčení o absolvování. Učitelé a učitelky, kteří/é absolvují celý základní kurz v rozsahu 80 hodin, získají certifikát Učitel/ka Začít spolu.

 

Lektoři

Bc. Miroslava Vagenknechtová
Vystudovala Střední pedagogickou školu v Litomyšli, obor předškolní pedagogika. Později si doplnila vzdělání na Karlově univerzitě, studiem oboru Školský management. Předškolnímu vzdělávání se věnuje po celou dobu své praxe. V současnosti je ředitelkou Mateřské školy v Chrudimi, kde všechny čtyři třídy pracují v programu Začít spolu. V poslední době navázala užší spolupráci se Step by Step ČR, o.p.s., kde absolvovala kurz facilitátora reflektivní skupinové metody Wanda. Jako lektorka se zaměřuje na předávání zkušeností v oblasti předmatematické gramotnosti s využitím Hejného metody. Je členkou pracovní skupiny MAP na území ORP Chrudim. Od října 2023 působí jako průvodkyně škol pro projekt Eduzměna Kutnohorsko, jehož je Step by Step partnerem. Relaxuje na hokejových zápasech pardubického týmu nebo jízdou na horském kole. Celoživotní zálibou jsou ruční práce např. výrobky z kukuřičného šustí či pedigu.
Zobrazit více
Mgr. Miroslava Škardová
Pro organizaci Step by Step ČR, o.p.s. pracuje jako metodička a lektorka Vzdělávacího programu Začít spolu. Stála u zrodu tohoto programu v České republice a spoluzakládala jednu z prvních mateřských škol Začít spolu v Plzni. V současné době působí jako pedagogická konzultantka a členka odborného týmu v projektu Pomáháme školám k úspěchu. Je autorkou publikace Plánujeme spolu a tří dětských knih pro počáteční čtení.
Zobrazit více

Rezervace termínu

Volná místa na tento kurz již bohužel nejsou k dispozici. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.