Ochutnávka Hejného matematiky

ZaS centra - metodická centra Začít spolu MŠ

Nejbližší termíny

Je nám líto, ale momentálně nejsou pro tento kurz žádné vypsané termíny. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.

KOMU JE SETKÁNÍ URČENO: všem učitelům/kám MŠ, rodičům a zájemcům o informace a zkušenosti z uspořádání třídy do podoby podnětného prostředí a všem, kteří mají zájem o vzájemnou inspiraci a učení, rozvoj svých profesních dovedností a sdílení zkušeností.

ANOTACE:

V teoretické části se krátce seznámíme se základními pojmy z oblasti rozvoje předmatematické gramotnosti v MŠ. Program bude probíhat formou prožitkových aktivit se zapojením všech smyslů, respektující individuální potřeby dětí. Nakoukneme pod pokličku Hejného metody v MŠ, seznámíme se s prostředími a pomůckami, které rozvíjí u dětí kritické myšlení, logické myšlení, řečové schopnosti, paměť, prostorové vnímání, samostatnost, individualitu, fantazii a podporuje radost z úspěchu. A co si odnesete? Dovednosti, návody, náměty na netradiční didaktické hry, inspiraci na pomůcky, …

KDE: MŠ Šestajovice, Pohádková 1, Šestajovice

DOTAZY: email: petra.balcarova@sbscr.cz

Lektoři

Bc. Miroslava Vagenknechtová
Vystudovala Střední pedagogickou školu v Litomyšli, obor předškolní pedagogika. Později si doplnila vzdělání na Karlově univerzitě, studiem oboru Školský management. Předškolnímu vzdělávání se věnuje po celou dobu své praxe. V současnosti je ředitelkou Mateřské školy v Chrudimi, kde všechny čtyři třídy pracují v programu Začít spolu. V poslední době navázala užší spolupráci se Step by Step ČR, o.p.s., kde absolvovala kurz facilitátora reflektivní skupinové metody Wanda. Jako lektorka se zaměřuje na předávání zkušeností v oblasti předmatematické gramotnosti s využitím Hejného metody. Je členkou pracovní skupiny MAP na území ORP Chrudim. Od října 2023 působí jako průvodkyně škol pro projekt Eduzměna Kutnohorsko, jehož je Step by Step partnerem. Relaxuje na hokejových zápasech pardubického týmu nebo jízdou na horském kole. Celoživotní zálibou jsou ruční práce např. výrobky z kukuřičného šustí či pedigu.
Zobrazit více

Rezervace termínu

Volná místa na tento kurz již bohužel nejsou k dispozici. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.