ON-LINE setkání po letní škole Začít spolu s lektorkami Janou Poche Kargerovou a Věrou Krejčovou Váňovou

Nejbližší termíny

6. 12. 2021 On-line 13:00 - 15:00 (Uzavřeno)

Milé kolegyně a kolego! Máme za sebou první on-line říjnové setkání, kde jsme měli prostor posdílet si, co se u vás ve třídách/školách děje, jak se vám v Začít spolu daří, co nového jste zavedli, jak jste na to šli, co funguje/nefunguje, která témata jsou ještě stále výzvou… Mnohým z vás se nehodil termín, psali jste nám, že věříte, že to není poslední příležitost. Přesně tak, není!!!  I díky zájmu kolegyň, které se setkání účastnily, nabízíme termín další. Prosincové setkání bude postavené na výměně zkušeností, vzájemné inspiraci a zmapování vašich dalších potřeb.  Pokud máte nějaké fotografie či jiné materiály, které dokumentují kroky, které jste v souvislosti se Začít spolu po letní škole učinili a dále činíte, můžete si je na setkání připravit.

V on-lin prostoru se na vás těší Jana a Věrka (vaše lektorky)

Dva dny před setkáním, obdržíte na e-mail pozvánku s odkazem na přihlášení do Zoomu.

Lektoři

Mgr. Věra Váňová Krejčová, Ph.D.
PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Vystudovala FF UK v Praze, doktorát získala na PedF UK. Vyučuje na Pedagogické fakultě UK v Praze, kde se zabývá především didaktikou 1. stupně a organizací pedagogických praxí včetně kurzu mentoringu pro fakultní učitele. Je lektorkou vzdělávacího programu Začít spolu a spoluautorkou metodického průvodce pro 1.stupeň základní školy tohoto programu. Je také autorkou publikace Spolupráce s rodinou a komunitou v programu Začít spolu. Prostřednictvím lektorské činnosti a skupinové reflexe WANDA poskytuje pedagogům podporu v rozvoji jejich profesních kompetencí. Zaměřuje se na implementaci vzájemné kolegiální podpory v základních i mateřských školách.
Zobrazit více

Rezervace termínu

 × 250