ON-LINE setkání po letní škole Začít spolu s lektorkami Janou Sadilovou, Hanou Hartychovou a Petrou Šubrtovou

Nejbližší termíny

Je nám líto, ale momentálně nejsou pro tento kurz žádné vypsané termíny. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.

Setkání bude probíhat formou sdílení jen se skupinou účastníků letní školy.

Dva dny před setkáním, obdržíte na e-mail pozvánku s odkazem na přihlášení do Google Meetu.

Lektoři

Mgr. Petra Šubrtová
Mgr. Jana Sadilová
Absolvovala PedF UP Olomouc obor učitelství pro 1. stupeň a další studium zaměřené na mentoring, nové přístupy a netradiční formy práce s dětmi na 1. stupni ZŠ v Praze a řadu seminářů v rámci programu Začít spolu. Je držitelkou mezinárodního certifikátu vynikající kvality pedagogické práce. Pracuje jako učitelka 1. stupně na ZŠ Horáčkova v Praze a lektorka Vzdělávacího programu Začít spolu. Začít spolu pro Janu znamená pocit bezpečí, důvěry, respektující přístup, chápání světa v souvislostech. Dítě vnímá jako tvůrce svého vzdělání, sebe vnímá jako partnera a průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě. Rodiče vnímá jako partnery školy. K programu ji přivedl její bývalý pan ředitel Daniel Janata, který Janu v roce 2002 poslal na Letní školu. Jana má ráda přírodu, víno, zpěv a dobré lidi kolem sebe.
Zobrazit více
Mgr. Hana Hartychová
Vystudovala FPe ZČU v Plzni, obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Pracuje jako učitelka 1. stupně na ZŠ v Praze Kunraticích. Program Začít spolu je její srdeční záležitostí. Oslovil ji především shodou principů s jejím pohledem na respektující přístup k dětem, vnímání učení v souvislostech a spolupráci s rodinou. Je lektorkou programu Čtením a psaním ke kritickému myšlení (RWCT). Snaží se ve svojí výuce propojovat principy programu Začít spolu s metodami RWCT, poznatky z typologie MBTI, formativního hodnocení, Hejného matematiky a zahraničních stáží. Jako učitelku ji nejvíce naplňuje, když vidí spokojené děti, které dokáží přirozeně spolupracovat s každým, pokud mají dostatek příležitostí a bezpečné prostředí, zamýšlejí se nad sebou a světem, snaží se hledat a předkládat důkazy a argumenty, pokládají otázky. Když druhým dávají a samy dokáží přijmout konkrétní ocenění a konstruktivní doporučení ke zlepšení práce.
Zobrazit více

Rezervace termínu

Volná místa na tento kurz již bohužel nejsou k dispozici. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.