Podnětné prostředí MŠ a ZŠ

Nejbližší termíny

ZaS centra – metodická centra Začít spolu

KOMU JE SETKÁNÍ URČENO:
všem učitelům MŠ a 1. st. ZŠ, rodičům, pracovníkům ve vzdělávání a dalším osobám, které mají zájem o vzájemnou inspiraci a učení, rozvoj svých profesních dovedností a sdílení zkušeností
ANOTACE:
Co si představit pod pojmem podnětné učební prostředí v MŠ/ZŠ?
Na příkladech mateřských a 1. stupně základních škol si ukážeme:
– jak celkově uspořádat učební prostředí ve třídě MŠ/ZŠ,
– jak strukturovat prostor třídy do učebních koutků (učebních zón, center aktivit),
– jak jednotlivé koutky vybavit,
– jak přehledně uspořádat učební pomůcky a materiály,
– jak to udělat, aby učební prostředí nabízelo podněty k rozvoji každého z dětí
(každý si v něm mohl "najít to svoje"),
– jak pomocí vhodně nastaveného učebního prostředí podpořit individualizaci
vzdělávání, samostatnost dětí i jejich vzájemnou spolupráci. Praktické ukázky budou opřeny o příklady podnětného prostředí z konkrétních mateřských a základních škol (zejména škol pracujících podle vzdělávacího programu Začít spolu). Zaměříme se na principy přenositelné do praxe každé MŠ/ZŠ.

LEKTOŘI: Mgr. Věra Váňová Krejčová, Ph.D. je lektorkou a mentorkou v oblasti podpory profesního rozvoje učitelů (zejména předškolních pedagogů a pedagogů 1. stupně), vyučující na PdF UHK Hradec Králové, spoluautorkou RVPZV, průvodkyní škol na jejich cestě změny, cestě ke kvalitnímu vzdělávání. Její “srdcovkou” je vzdělávací program Začít spolu.

DOTAZY:
email: jana.schierlova@sbscr.cz

MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 25

KDE: ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38, třída 4. A, druhé patro

Lektoři

Mgr. Věra Váňová Krejčová, Ph.D.

Rezervace termínu

 × 800