Pravidelná tematická setkávání s metodičkami MŠ – Plánování v MŠ Začít spolu, on-line

Nejbližší termíny

29. 4. 2021 On-line 14:00 - 16:00

„Metodické čtvrtky“ jsou založené na sdílení zkušeností mezi učiteli. Základním předpokladem je ochota dělit se o své zkušenosti s ostatními a zároveň získat další inspirace k danému tématu od svých kolegů a kolegyň. Tomu napomáhají např. různé materiály, fotografie, krátká videa atp., které účastníci a účastnice na setkání přinášejí a dokumentují na nich svoji praxi a stávající zkušenosti.

Plánování v MŠ Začít spolu
Jak plánovat s respektem a potřebám každého dítěte v MŠ?
V rámci metodického sdílení si připomeneme základní principy plánování v Začít spolu a zároveň si vzájemně nabídneme různé příklady, tipy a možnosti, jak zpracovávat témata podle zásad integrované tematické výuky. Podíváme se společně na to, jakou máme pro své plánování oporu v RVP PV, jak můžeme do plánování zapojovat děti, jak můžeme spolupracovat s ostatními kolegy a kolegyněmi, kde všude se můžeme inspirovat atp.

Lektoři

Mgr. Miroslava Škardová

Rezervace termínu

 × 350