Pravidelná tematická setkávání s metodičkami MŠ – Podnětné prostředí v MŠ-centra aktivity, on-line

Nejbližší termíny

18. 3. 2021 On-line 14:00 - 16:00

„Metodické čtvrtky“ jsou založené na sdílení zkušeností mezi učiteli. Základním předpokladem je ochota dělit se o své zkušenosti s ostatními a zároveň získat další inspirace k danému tématu od svých kolegů a kolegyň. Tomu napomáhají např. různé materiály, fotografie, krátká videa atp., které účastníci a účastnice na setkání přinášejí a dokumentují na nich svoji praxi a stávající zkušenosti.

Podnětné prostředí v MŠ-centra aktivity
Jaký je vlastně pravý smysl a potenciál center aktivit v programu Začít spolu? Využíváme jej naplno pro učení a vlastní objevování dětí nebo spíše vytváříme designové koutky a „obýváčky“ plné nejrůznějších hraček a pomůcek?
Jak můžeme vybavit CA z hlediska rozmanitých potřeb dětí? Jaké pomůcky a materiály můžeme dětem v CA nabízet? Jak vybavenost CA a jejich prostorové uspořádání souvisí s individualizací?
V rámci společného sdílení se budeme zabývat tím, co můžeme udělat pro to, abychom díky připravenému prostředí co nejvíce podpořili aktivní učení dětí, jejich vzájemnou spolupráci, samostatnost, učení na základě vlastní zkušenosti atp.

Lektoři

Bc. Diana Roubová

Rezervace termínu

 × 350