Pravidelná tematická setkávání s metodičkami MŠ – Ranní úkoly, on-line

Nejbližší termíny

Je nám líto, ale momentálně nejsou pro tento kurz žádné vypsané termíny. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.

Metodické středy pro učitelky a učitele z MŠ

Pravidelná měsíční online setkání s metodičkami Začít spolu se budou zpravidla konat od 16:00 – 18:00 hodin. Metodické středy jsou založené na sdílení zkušeností mezi učiteli. Základním předpokladem je ochota dělit se o své zkušenosti s ostatními a zároveň získat další inspirace a podporu k danému tématu od svých kolegyň a kolegů z jejich praxe v MŠ. Z předešlých let se osvědčil model těchto setkání organizovat s přizvaným hostem, který je expertem v dané oblasti a příkladem Dobré praxe. Tematicky budou online setkání zaměřená například na plánování aktivit do ranního kruhu, plánování činností do center aktivit, spolupráci v týmu, vytváření podnětného prostředí, respektující prostředí – posílení rozvoje identity a potlačení stereotypů a další témata, která vzejdou s potřeb učitelek a učitelů mateřských škol v programu Začít spolu.

Lenka představí účastníkům mnohočetné využití a také přesah ranních úkolů do vzdělávacího procesu mateřské školy v programu Začít spolu. Ranní úkoly jsou specifickou součástí struktury dne ve třídě Začít spolu a Lenky webinář podpoří učitele a učitelky v tom, jak ranní úkoly realizovat, aby plnily záměr, podporovaly spolupráci rodičů a dětí a staly se přirozenou součástí každé třídy Začít spolu.

Petra Dvořáková, metodička Začít spolu, s Lenkou Mullerovou z MŠ Novodvorská.

Dva dny před setkáním, obdržíte na e-mail pozvánku s odkazem na přihlášení do Google Meetu.

Lektoři

Bc. Lenka Műllerová
Bc. Lenka Műllerová vystudovala Střední pedagogickou školu v Nové Pace, obor předškolní pedagogika. Vzdělání si doplnila rozšiřujícím studiem, obor Speciální pedagogika, Univerzita Hradec Králové a studiem oboru Školský management, Univerzita Palackého Olomouc. Od roku 1987 působí v předškolním vzdělávání jako učitelka mateřské školy, v současnosti jako zástupce ředitele pro odloučené pracoviště Novodvorská, Trutnov. Cesta k programu Začít spolu byla postupná, 2013 první vhled, 2015 letní škola a následná implementace do vlastní práce. Touto dobou začala pracovat ve vedení školy a mohla ovlivňovat své kolegyně. Se Step by Step ČR spolupracovala od roku 2018 v projektu Učíme se spolu jako metodička. Od roku 2021 je pracoviště Novodvorská školou s programem Začít spolu a metodickým centrem programu Začít spolu, které vede.
Zobrazit více
Mgr. Petra Balcarová
Vystudovala obor Pedagogika předškolního věku na Univerzitě Hradec Králové. Působila na pozici ředitelky MŠ Šestajovice 11 let, kde se svým týmem zavedla program Začít spolu. Tento příběh změny ráda sdílí s dalšími pracovníky škol. Ve Step by Step je lektorkou. V pilotním projektu Eduzměna na Kutnohorsku, jehož je Step by Step partnerem, je průvodkyní škol. Program Začít spolu rozvíjí potenciál a kreativitu dětí, pedagogů a týmu celé školy. Do školy vnáší radost a život nepřeberných příležitostí, možností, objevů a experimentů.
Zobrazit více

Rezervace termínu

Volná místa na tento kurz již bohužel nejsou k dispozici. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.