Pravidelná tematická setkávání s metodičkami MŠ – Struktura dne v Začít spolu, on-line

Nejbližší termíny

13. 5. 2021 On-line 14:00 - 16:00

„Metodické čtvrtky“ jsou založené na sdílení zkušeností mezi učiteli. Základním předpokladem je ochota dělit se o své zkušenosti s ostatními a zároveň získat další inspirace k danému tématu od svých kolegů a kolegyň. Tomu napomáhají např. různé materiály, fotografie, krátká videa atp., které účastníci a účastnice na setkání přinášejí a dokumentují na nich svoji praxi a stávající zkušenosti.

Struktura dne v Začít spolu
Projdeme si společně krok za krokem organizaci dne ve třídě Začít spolu. Vyjasníme si smysl a důležitost jednotlivých částí v kontextu celého dne. Podíváme se společně na to, jak sladit strukturu dne Začít spolu s běžným provozem v MŠ.

Lektoři

Bc. Diana Roubová

Rezervace termínu

 × 350