Proměna mateřské školy, on-line

Nejbližší termíny

26. 5. 2021 On-line 14:00 - 16:00

Začít spolu – rozšiřující nabídka v režii našich hostů 

Nabídka setkávání k tématům, které úzce korespondují s programem Začít spolu a zároveň jsou dostatečně široká, aby oslovila i další učitele a učitelky bez ohledu na program, který ve své MŠ realizují.

Proměna mateřské školy

Svoji cestu v zavádění programu Začít spolu do mateřské školy přiblíží ředitelka MŠ Lodička v Šestajovicích.

Jak a kde začít? Jaké radosti a úskalí změna konceptu přináší? Na co je dobré dopředu myslet? Jak program ZaS zprostředkovat ostatním kolegyním a rodičům?

Lektoři

Mgr. Petra Dvořáková

Bc. Diana Roubová

Vystudovala Střední pedagogickou školu v Litoměřicích, Speciální pedagogiku při Technické univerzitě v Liberci a Specializaci v pedagogice na UJEP v Ústí nad Labem. V roce 1996 se stala součástí vzdělávacího programu Začít spolu jako učitelka, která implementovala tento program na dvoutřídní vesnickou MŠ. Následně se stala spoluzakladatelkou a ředitelkou jeslí, MŠ a ZŠ v Kadani. V současné době působí jako lektorka a metodička vzdělávacího programu Začít spolu a úzce spolupracuje se Step by Step ČR, o.p.s.

Rezervace termínu

 × 500