Rozvoj sociálně – emočních dovedností

ZaS centra - metodická centra Začít spolu MŠ

Nejbližší termíny

Je nám líto, ale momentálně nejsou pro tento kurz žádné vypsané termíny. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.

KOMU JE SETKÁNÍ URČENO: 

Všem pedagogickým pracovníkům/cím MŠ, ZŠ,  pracovníkům/cím NNO, úředníkům zabývajících se rodinami ze socioekonomicky zněvýhodněného prostředí,  prostě všem, kteří řeší problematiku vzdělávání nejen předškolních dětí.

ANOTACE:  

S chystanou revizí RVP, i v souladu se Strategií 2030+, se na školy klade větší důraz v oblasti wellbeingu dětí a žáků. Tyto změny nás vedou k cílené a systematické práci v této oblasti. Chceme děti naučit pracovat se svými emocemi, umět řešit stresové situace, vyhledávat respektující vztahy a znát své silné stránky.
Cílem našeho semináře bude zaměření se na výchovně vzdělávací proces s podporou sociálně emočního učení dětí v předškolním věku, na pochopení, pojmenování, popsání svých emocí, vytváření respektujícího klimatu ve školce a na zvědomování toho, že žádná emoce není špatná.

 

KDE: MŠ Sluníčko, Kosmonautů 1641, Turnov

DOTAZY: email: petra.rakousova@sbscr.cz 

MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 20

Lektoři

Mgr. Petra Rakoušová
Vystudovala učitelství pro 1.stupeň ZŠ na Technické univerzitě v Liberci, speciální pedagogiku na Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. V MŠ a ZŠ Sluníčko v Turnově zavedla program Začít spolu v roce 2015. Na Začít spolu jí baví rozmanitost jakou se děti rozvíjí dle svých možností a potřeb.
Zobrazit více

Rezervace termínu

Volná místa na tento kurz již bohužel nejsou k dispozici. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.