Seminář digitálních kompetencí ZŠ

Nejbližší termíny

Cílem tohoto nového formátu setkání je otevřít téma informatického myšlení a digitálních technologií ve výuce. Připravili jsme pro vás modelová centra aktivit na téma Překonávání překážek. V rámci výzev do jednotlivých center vám chceme modelovat možnosti využití běžných digitálních nástrojů, jako je počítač, fotoaparát nebo diktafon. Budete mít možnost vyzkoušet si práci v aplikacích, které využívají umělou inteligenci. Seminář proběhne pod vedením naší lektorky, metodičky a autorky metodické příručky Centra aktivit Anny Babanové v pražském metodickém centru.
K účasti není potřeba žádných odborných dovedností ve výše zmíněných oblastech. Naopak, cílem tohoto setkání je případné obavy z neznámého odbourat a místo toho ukázat sílu společného učení a objevování, přehodnocování chyby a radost ze spolupráce, které se dějí díky skupinové práci v centrech aktivit. 

Lektoři

Mgr. Anna Babanová
Vystudovala Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PedF UK v Praze. Pracuje na základní škole Křesomyslova v Praze jako učitelka pro 1. stupeň. Kromě toho svého úvazku věnuje dlouhodobě svůj zájem programu Začít spolu a problematice genderově citlivého vzdělávání. Ve spolupráci s organizací Step by Step ČR se již řadu let podílí lektorsky na letních školách, seminářích, či metodických setkáváních s vyučujícími programu Začít spolu. Podílela se na vzniku několika pedagogických příruček, zaměřených na genderově citlivé vzdělávání, rozvoj kolegiální spolupráce a nejnověji na plánování výuky nejen do center aktivit.
Zobrazit více

Rezervace termínu

 × 400