Tuzemská stáž Začít spolu v ZŠ

Jedinečná příležitost poznat Začít spolu ve větším detailu v autentickém prostředí základní školy.

Nejbližší termíny

14. - 16. 11. 2023 Plzeň , 1. ZŠ Plzeň, Západní 18  08:00 - 16:00

KOMU JE SETKÁNÍ URČENO:

všem učitelům/kám ZŠ, pracovníkům ve vzdělávání a dalším osobám, které mají zájem o vzájemnou inspiraci a učení, rozvoj svých profesních dovedností a sdílení zkušeností v průběhu třídenní stáže.

ANOTACE:

Nabízíme jedinečnou příležitost seznámit se s programem Začít spolu formou třídenní stáže přímo ve třídě základní školy, která má s realizací tohoto programu zkušenosti. Budete mít možnost strávit dva dny pozorováním způsobu práce vyučujících a dětí v ranním kruhu, triviu, centrech aktivit a hodnotícím kruhu. Dále nabízíme inspiraci materiály a pomůckami, kterých děti při učení tvořivě využívají. Každý den po pozorování ve třídě proběhne reflexe a diskuze nad vybranými tématy. Součástí tuzemské stáže je také úvodní seznámení s programem Začít spolu, s jeho filozofií, historií a principy. Po ukončení stáže vám budeme i nadále k dispozici formou metodické podpory při zavádění programu Začít spolu do vaší vlastní praxe. Po celou dobu stáže Vám budou k dispozici vyučující a metodička Step by Step ČR.

Časový harmonogram:

  1. den stáže – úvodní seznámení s filozofií programu Začít spolu, s jeho historií a principy, úvod do prostředí hostující školy, ukázky podnětného prostředí (4 hodiny)
  2. den stáže – dopolední pozorování ve třídě s programem ZaS, odpoledne reflexe pozorování, představení užitečných zdrojů, vyhodnocení práce v programu v porovnání s vlastní praxí (8 hodin)
  3. den stáže – dopolední pozorování ve třídě, odpoledne společné plánování integrovaného tematického bloku dle programu ZaS (8 hodin)

Individuální konzultace – po návratu do vaší školy vám budeme k dispozici formou metodické podpory při zavádění programu ZaS do vaší praxe (4 hodiny osobní či online konzultace).

KDE: 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace              

Tuzemskou stáž je možné hradit ze šablon OP JAK (1. II/8 nebo 7)

Na závěr účastník obdrží potvrzení o absolvování odborného programu v rozsahu 24 vyučovacích hodin.

MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 5

UBYTOVÁNÍ A STRAVU NEZAJIŠŤUJEME

Lektoři

Mgr. Zdeňka Kreislová
Svůj profesní život spojila s 1. ZŠ, od r. 2000 zde pracovala jako učitelka Začít spolu. Byla u samého začátku ZaS v našich školách a stala se jeho nadšenou příznivkyní a propagátorkou. Předávala své zkušenosti studentům v rámci jejich pedagogické praxe. Hejtman Plzeňského kraje jí udělil Ocenění za úspěšnou pedagogickou práci. Získala čestný titul Čtenářka učitelka města Plzně. Autorka knihy Krok za krokem první třídou.
Zobrazit více

Rezervace termínu

 × 9000