ZŠ rozvíjející – Vzdělávací program Začít spolu – rozvíjející kurz pro pedagogy ZŠ

Letní škola Začít spolu 2023

Nejbližší termíny

Je nám líto, ale momentálně nejsou pro tento kurz žádné vypsané termíny. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.

LETNÍ ŠKOLA JE KAPACITNĚ NAPLNĚNÁ, JIŽ NEPŘIJÍMÁME ŽÁDNÉ DALŠÍ NÁHRADNÍKY, DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. PRO VELKÝ ZÁJEM PŘIPRAVUJEME PODZIMNÍ KURZY.

Letní škola začíná v pondělí 21. 8. 2023, registrace účastníků bude probíhat od 8.30-10.00 hodin, 1. blok vzdělávání začíná v 10.30 hodin, letní škola končí v pátek 25. 8. 2023 ve 14.00 hodin. Vzdělávací dny budou probíhat dle časového harmonogramu, který bude ještě upřesněn,  zpravidla to bývá od 9:00-17:00 hod.

Místo konání: ZŠ a MŠ Na Kopcích

Rozvíjející kurz  je určen pedagožkám a pedagogům ZŠ, kteří už mají se vzdělávacím programem Začít spolu praktické zkušenosti, realizují pravidelně výuku v centrech aktivit a promýšlí učení žáků/yň s ohledem na jejich potřeby. Chtějí zvyšovat své profesní kvality, načerpat další inspirace pro svoji práci, sdílet s ostatními své dosavadní zkušenosti a vzájemně se podporovat na cestě za účinnějším vzděláváním dětí.

Podmínkou účasti v rozvíjejícím kurzu je absolvování základního kurzu Začít spolu a alespoň jeden rok praxe ve třídě s programem Začít spolu. Od roku 2022 je zaveden základní kurz v rozsahu 80 hod. V případě, že jste základní kurz absolvovali před rokem 2022, tedy v rozsahu 40 hod, absolvováním rozvíjejícího kurzu je možné naplnit podmínky získání Certifikátu Učitel*ka programu Začít spolu.

Rozvíjející kurz má více reflektivní charakter. Jeho základním východiskem je práce s autentickými materiály a výstupy z praxe jednotlivých vyučujících a společné učení prostřednictvím hlubšího zkoumání modelových lekcí, využívajících principů responzivního vyučování.

Vzdělávací obsah, rozvržený do 40 hodin, se detailněji zaměřuje na efektivní způsoby plánování a hodnocení. Dostatečný prostor je věnován tématům spojeným s vytváření bezpečného prostředí pro učení a podporou wellbeingu, které mají na kvalitu učení nesporný vliv.

Finální náplň rozvíjejícího kurzu bude vždy upravována přímo na místě tak, aby, co nejvíce odpovídala aktuálním potřebám a zkušenostem účastníků a účastnic. Nejedná se o izolovaná témata. Jednotlivé obsahy se budou (s ohledem na charakter vzdělávacího programu Začít spolu) různě prolínat a propojovat.  

Cíle rozvíjejícího kurzu pro vyučující ZŠ:

  • Účastníci a účastnice budou sdílet své zkušenosti s realizací programu Začít spolu ve své třídě
  • Vyzkouší si na již odučeném tematickém celku v centrech aktivit postupně analyzovat provázanost cílů, zadání, žákovských výstupů a zvolených způsobů hodnocení
  • Ujasní si povahu zadávaných úkolů z hlediska příležitostí pro responzivní vyučování, sebeřízení a žákovskou participaci i z pohledu celkové osobní pohody umožňující učení.
  • Zažijí rozmanité aktivity a postupy podporující sounáležitost, budování třídního společenství, respekt a dobré vztahy mezi dětmi, podporující diverzitu a zároveň respektující jednotlivce.
  • Získají základní představu o možnostech kolegiální spolupráce při plánování i reflektování vlastní výuky.
  • Vytvoří si vlastní plán osobního rozvoje, ve kterém si stanoví rozvojový cíl/e na následující období, pojmenují si očekávané výstupy a další potřeby pro úspěšné naplnění cíle.

Kurz je akreditovaný MŠMT. Účastníci/e získávají Osvědčení o absolvování. Časová dotace: 40 hodin

Lektoři

Mgr. Jana Šenkyříková
Vystudovala učitelství působí na 1. stupni ZŠ a MŠ ANGEL v Praze 12 jako učitelka, metodická vedoucí a interní mentorka. Nabízí kolegiální podporu v různých formách podle zájmu kolegů/yň a jejich individuálních profesních potřeb. Svůj čas věnuje i vedení pedagogických praxí studentů PedF UK. Program Začít spolu ji zaujal již za studií a pracuje v něm od roku 2000 a nyní působí jako lektorka a metodička kurzů Začít spolu. Ve škole jí největší smysl dává aktivní učení v souvislostech, využívání zkušeností žáků, spolupráce v týmu, bezpečné prostředí, kreativita a humor.
Zobrazit více
Mgr. Anna Babanová
Vystudovala Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PedF UK v Praze. Pracuje na základní škole Křesomyslova v Praze jako učitelka pro 1. stupeň. Kromě toho svého úvazku věnuje dlouhodobě svůj zájem programu Začít spolu a problematice genderově citlivého vzdělávání. Ve spolupráci s organizací Step by Step ČR se již řadu let podílí lektorsky na letních školách, seminářích, či metodických setkáváních s vyučujícími programu Začít spolu. Podílela se na vzniku několika pedagogických příruček, zaměřených na genderově citlivé vzdělávání, rozvoj kolegiální spolupráce a nejnověji na plánování výuky nejen do center aktivit.
Zobrazit více

Rezervace termínu

Volná místa na tento kurz již bohužel nejsou k dispozici. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.