Wanda pro účastníky základního kurzu ZAS pro MŠ 1. část – LŠ Šestajovice 2024 (1. skupina)

Nejbližší termíny

9. 10. 2024 On-line 15:00 - 17:30

Wanda je unikátní metoda facilitované skupinové reflexe, která využívá supervizní a koučovací techniky a nabízí bezpečný způsob kolegiální podpory. Setkání Wanda je určeno účastníkům 1. části základního kurzu pro MŠ Letní školy v Šestajovicích (můžete si vybrat 1. nebo 2. skupinu). Účastníci budou sdílet a reflektovat situace, se kterými se setkali při zavádění programu Začít spolu do své praxe. Link na setkání obdržíte na Váš email 3 dny před prvním setkáním.

Kontaktní osoba: Lucie Maršálková,  lucie.marsalkova@sbscr.cz

Více o Wandě: https://1url.cz/v1e3Dhttps://www.youtube.com/watch?v=NdkEGDqZKIY&t=6s

Místo: online

Cena: zdarma (cena za kurz byla zahrnuta do celkové ceny za LŠ)

Facilitátoři: Hana Kretková, Jana Poche Kargerová

Lektoři

Mgr. Hana Kretková
Ředitelka MŠ Olomouc vystudovala Předškolní pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci, kde v současné době působí také jako externí vyučující. V rámci svých dvou pracovišť MŠ nadšeně podporuje program Začít spolu, prostřednictvím metodického centra šíří jeho podstatu mezi další aktéry vzdělávacího procesu. Lektorská práce je příležitostí, jak nezůstat stát na jednom místě, ale pátrat po smyslu předškolního vzdělávání, učit se od sebe navzájem, předávat své zkušenosti. Nejkrásnější pohled je na dětskou spontánní hru – v ní je podstata přítomného žití.
Zobrazit více
PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Vystudovala FF UK v Praze, doktorát získala na PedF UK. Vyučuje na Pedagogické fakultě UK v Praze, kde se zabývá především didaktikou 1. stupně a organizací pedagogických praxí včetně kurzu mentoringu pro fakultní učitele. Je lektorkou vzdělávacího programu Začít spolu a spoluautorkou metodického průvodce pro 1.stupeň základní školy tohoto programu. Je také autorkou publikace Spolupráce s rodinou a komunitou v programu Začít spolu. Prostřednictvím lektorské činnosti a skupinové reflexe WANDA poskytuje pedagogům podporu v rozvoji jejich profesních kompetencí. Zaměřuje se na implementaci vzájemné kolegiální podpory v základních i mateřských školách.
Zobrazit více

Rezervace termínu

 ×