Začít spolu v kostce ZŠ

ZaS centra - metodická centra Začít spolu ZŠ

Nejbližší termíny

Je nám líto, ale momentálně nejsou pro tento kurz žádné vypsané termíny. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.

KOMU JE SETKÁNÍ URČENO: učitelům, asistentům.

ANOTACE:
Účastníci se blíže seznámí se vzdělávacím programem Začít spolu, s jeho základními principy a východisky, se způsoby práce v tzv. centrech aktivit, které dětem umožňují učit se přímou zkušeností, prozkoumat jedno téma z více úhlů pohledu, vzájemně spolupracovat, pracovat na rozmanitých úkolech, využívat širokou škálu variabilních pomůcek a materiálů, samostatně si volit úkoly a postupy. Získají informace o realizaci integrované tematické výuky ve vzdělávacím programu Začít spolu, vyzkouší si, jak mohou uplatnit individualizovaný přístup nejen k dětem, ale také k jejich rodinám např. tím, že jim nabídnou možnost vybrat si takový typ spolupráce, který nejlépe vyhovuje jejich potřebám, zázemí a životnímu stylu.

KDE: Základní škola Brno, Vejrostova 1

DOTAZY: email: eliska.novotna@sbscr.cz 

MAXIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ: 24

Lektoři

Mgr. Olga Novotná
Vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Učitelství pro 1. st. ZŠ. Pracuje na Základní škole Brno, Vejrostova, jako učitelka Začít spolu, koordinátorka ŠVP a metodička prevence, zde zejména metodicky vede tým učitelů Začít spolu. Nedílnou součástí její pedagogické činnosti je praktická příprava studentů Pedagogické fakulty MU, jejich mentorské vedení i další šíření a lektorování programu Začít spolu, zaměřené na praktické zkušenosti, první kroky jak začít se Začít spolu a sebehodnocení. Za velmi důležitý považuje individuální přístup k dítěti, partnerský vztah s rodiči a především vnitřní motivaci dětí. Práce s dětmi ji stále velmi baví, dodává energii a je pro ni smysluplným a obohacujícím povoláním.
Zobrazit více

Rezervace termínu

Volná místa na tento kurz již bohužel nejsou k dispozici. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.