Zahraniční stáž do Estonska

Nejbližší termíny

Je nám líto, ale momentálně nejsou pro tento kurz žádné vypsané termíny. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.

Termín zahraniční stáže: 7. – 12. 4. 2024, přesné časy odletu a příletu budou upřesněny.

Místo konání: Tallin

Zahraniční stáže jsou pravidelnou součástí naší vzdělávací nabídky Aktuálně nabízíme zahraniční stáž pro pedagogy základních škol do Estonska.

Estonská Hea Algus patří stejně jako Step by Step ČR do mezinárodní sítě ISSA (International Step by Step Association), proto zde můžeme využít osobní kontakty ve školách, které pracují s podobným vzdělávacím programem.

Zahraniční stáž zahrnuje stínování pedagogických pracovníků v hostitelských školách, školských poradenských zařízeních či jiné výchovně vzdělávací instituci. Do programu zařazujeme vždy řízené debaty a konzultace s pedagogickými pracovníky, příp. setkání s žáky.

Stáž je svým obsahem určena k seznámení se s komplexním vzdělávacím systémem v dané destinaci. Stáž je určena pro pedagogy základních škol. V plánu máme navštívit základní školy, ale také jednu mateřskou, abychom lépe poznali návaznost estonské školní soustavy. Odborným průvodcem stáže bude garantka programu Začít spolu Jana Poche Kargerová.

V rámci stáže pro Vás bude zajištěno ubytování v hotelu včetně snídaně, doprava Praha – Estonsko a zpět, doprava do místa konání stáže, místní doprava, odborný program vedený garantem stáže a tlumočnické služby.

Stáž je možné financovat jako akreditovaný vzdělávací program z OP JAK (šablony) nebo z programu Erasmus.

Lektoři

PhDr. Jana Poche Kargerová, Ph.D.
Vystudovala FF UK v Praze, doktorát získala na PedF UK. Vyučuje na Pedagogické fakultě UK v Praze, kde se zabývá především didaktikou 1. stupně a organizací pedagogických praxí včetně kurzu mentoringu pro fakultní učitele. Je lektorkou vzdělávacího programu Začít spolu a spoluautorkou metodického průvodce pro 1.stupeň základní školy tohoto programu. Je také autorkou publikace Spolupráce s rodinou a komunitou v programu Začít spolu. Prostřednictvím lektorské činnosti a skupinové reflexe WANDA poskytuje pedagogům podporu v rozvoji jejich profesních kompetencí. Zaměřuje se na implementaci vzájemné kolegiální podpory v základních i mateřských školách.
Zobrazit více
Mgr. Jana Schierlová
Vystudovala obor Pedagogika na Filozofické fakultě Karlovy univerzity a obor učitelství cizích jazyků na Technické univerzitě v Liberci. Pracuje jako učitelka cizích jazyků na Základní škole kpt. Jaroše v Trutnově, kde zároveň působí jako metodička programu Začít spolu. Realizaci programu ZaS se věnuje také jako externí spolupracovnice neziskové organizace Step by Step ČR na pozici projektové manažerky. Při hledání cest, jak navázat na program Začít spolu na druhém stupni ZŠ, se seznámila s metodou eduScrum, kterou realizuje ve své praxi učitelky.
Zobrazit více

Rezervace termínu

Volná místa na tento kurz již bohužel nejsou k dispozici. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.