Základní kurz Začít spolu pro učitele a učitelky MŠ – 2. část

Nejbližší termíny

Je nám líto, ale momentálně nejsou pro tento kurz žádné vypsané termíny. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.

Velmi prosíme při registraci o kontrolu osobních údajů. Děkujeme za spolupráci

Termíny vzdělávacích dnů: 20. 4. – 21. 4., 17. 5. – 19. 5. 2023

Kde a kdy se sejdeme: 20. dubna 2023 v 8.15 – 8.45 hodinRestauraci a penzionu U Nováků v Bítovanech. Kurz bude probíhat jak v prostorách Restaurace a penzionu U Nováků v Bítovanech, tak v prostorách Mateřské školy Řestoky (vzdálenost mezi těmito dvěma místy je 7 km, přeprava z jednoho na druhé místo je ve vaší režii). Jeden celý den bude věnován návštěvě mateřské školy s programem Začít spolu v Mateřské škole Šestajovice, Olomouc nebo Praha.

Obědy si bude možno objednat v restauraci Penzionu U Nováků, objednávku provedete na místě v rámci prezence. Obědy si každý účastník hradí sám. Po celou dobu seminářů bude pro účastníky zajištěno drobné občerstvení – káva, čaj a voda.

Ubytování není hromadně organizováno, účastníci si ubytování zajišťují sami a je v jejich vlastní režii.

Termíny a místa vzdělávacích dnů, přesný časový harmonogram a podrobné informace, najdete ve spodní části obrazovky jako soubor ke stažení.

Nově Základní kurz Začít spolu nabízíme v rozsahu 80 vyučovacích hodin. Kurz se dělí na dvě části (2 x 40 vyučovacích hod.). Základní kurz je koncipován jako dlouhodobé vzdělávání pedagogů provázané s reflexí jejich práce a zkušeností při zavádění programu do praxe.  Rozšíření základního kurzu považujeme za důležitý krok ke zvýšení kvality přípravy budoucích učitelů/ek programu Začít spolu (ZaS). Kurz zahrnuje komplexní vzdělávání v klíčových vzdělávacích oblastech, které jsou pro program ZaS charakteristické. 1. část slouží především k základnímu vhledu do programu ZaS, představení jeho základních principů a podrobnému seznámení s průběhem dne ve třídě ZaS. 2. část bude probíhat formou návazných setkávání v průběhu školního roku (kombinace jednodenních, dvoudenních či on-line setkávání).

  1. část se věnuje tématům, která na základní obsahy navazují, prohlubují je či je propojují. Jedná se zejména o témata spojená s hodnocením a sebehodnocením dětí vycházející z respektu k individuálním potřebám každého dítěte, z průběžného pozorování a mapování pokroků a potřeb dětí a následného plánování, které tyto potřeby a pokroky zohledňuje. Další nabídka je věnována tématům neodmyslitelně spjatým s programem Začít spolu: aktivní spolupráci s rodinou a okolní komunitou a jejich zapojení do vzdělávání a myšlence společného vzdělávání pro všechny.

V druhé části bude pravidelný čas věnován průběžné reflexi zkušeností účastníků, sdílení jejich vlastních příprav, uplatňovaných postupů a výchovně vzdělávacích strategií.

Účastníci a účastnice si budou moci jednotlivé principy osvojit a zažít pomocí konkrétních aktivit a činností, které budou následně společně reflektovány tak, aby došlo k propojení uvědomění si smyslů či důležitosti jejich naplňování v běžné praxi. 

Cíle 2. části základního kurzu Vzdělávacího programu Začít spolu pro MŠ

  • Účastníci získají základní přehled o východiscích, formách a postupech při hodnocení a sebehodnocení dětí v programu Začít spolu.
  • Seznámí se s různými formami aktivní spolupráce s rodinami dětí a jejich možného zapojení do života školy/třídy. Získají informace o tom, jak mohou uplatňovat individualizovaný přístup nejen k dětem, ale také k jejich rodinám.
  • Na konkrétních ukázkách z praxe a zejména z plánování činností do CA budou sledovat příklady dokladující rovný přístup a příležitosti pro aktivní zapojení všech dětí.
  • Účastníci budou průběžně reflektovat své zkušenosti se zaváděním programu Začít spolu do své praxe.

Obě části kurzu jsou akreditované MŠMT samostatně. Po každé části je účastníkům vystaveno Osvědčení o absolvování.

Lektoři

Mgr. Věra Váňová Krejčová, Ph.D.
Mgr. Věra Váňová Krejčová, Ph.D. je lektorkou a mentorkou v oblasti podpory profesního rozvoje učitelů (zejména předškolních pedagogů a pedagogů 1. stupně), vyučující na PdF UHK Hradec Králové, spoluautorkou RVP PV, průvodkyní škol na jejich cestě změny, cestě ke kvalitnímu vzdělávání. Její “srdcovkou” je vzdělávací program Začít spolu, který jako jeho metodička pomáhá školám zavádět do praxe.
Zobrazit více
Bc. Dagmar Krčilová
Vystudovala Střední pedagogickou školu v Litomyšli, v oborech předškolní a mimoškolní pedagogika. Vzdělání si doplnila studiem oboru Školský management na Karlově univerzitě. Od maturity pracuje v předškolním vzdělávání, v současnosti jako ředitelka Mateřské školy v Řestokách. Od roku 2014 v programu Začít spolu, který aplikuje ve své mateřské škole společně s učením venku, v centrech aktivit na zahradě. Vybudovala na zahradě mateřské školy Ukázkovou přírodní venkovní učebnu, v souladu s principy spolku Přírodní zahrada z.s. Pracuje i jako certifikovaný poradce pro přírodní zahrady. V poslední době navázala užší spolupráci se Step by Step ČR, o.p.s., jako lektorka.
Zobrazit více

Rezervace termínu

Volná místa na tento kurz již bohužel nejsou k dispozici. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.