Základní kurz pro učitele a učitelky ZŠ – 2. část

Časová dotace: 40 vyučovacích hodin

Nejbližší termíny

Je nám líto, ale momentálně nejsou pro tento kurz žádné vypsané termíny. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.

Termíny a místa vzdělávacích dnů

OBSAZENO,  TENTO TERMÍN NENÍ JIŽ AKTUÁLNÍ,  8. 11. 2022 Den v Začít spolu v ZŠ Vejrostova, Brno /ZaS centrum
AUTOMATICKY BUDETE ZAŘAZENI NA TERMÍN 11. 11. 2022 Den v Začít spolu v ZŠ Vejrostova, Brno /ZaS centrum
(8.00 – 13.00)
Následující čtyři dny jsou součástí kurzu pro všechny přihlášené:

25.– 26. 11. 2022 dvoudenní seminář – Brno
24. – 25. 3. 2023 dvoudenní seminář – Brno

(9.00 – 16.00)
Každý účastník/ce bude mít možnost využít 2 hodiny on-line konzultací s lektorkami kurzu. Termín a čas konzultace bude domluvený s účastníky/cemi kurzu.

Nově Základní kurz Začít spolu nabízíme v rozsahu 80 vyučovacích hodin. Kurz se dělí na dvě části (2 x 40 hod.). Základní kurz je koncipován jako dlouhodobé vzdělávání pedagogů provázané s reflexí jejich práce a zkušeností při zavádění programu do praxe.  Rozšíření základního kurzu považujeme za důležitý krok ke zvýšení kvality přípravy budoucích učitelů/ek programu Začít spolu (ZaS). Kurz zahrnuje komplexní vzdělávání v klíčových vzdělávacích oblastech, které jsou pro program ZaS charakteristické. 1. část slouží především k základnímu vhledu do programu ZaS, představení jeho základních principů a podrobnému seznámení s průběhem dne ve třídě ZaS. 2. část bude probíhat formou návazných setkávání v průběhu školního roku (kombinace jednodenních, dvoudenních či on-line setkávání) 

  1. část se věnuje tématům, která na základní obsahy navazují, prohlubují je či je propojují. Jedná se zejména o témata spojená s vyhodnocování žákovského učení v návaznosti na plánování a s konkrétními postupy hodnocení a sebehodnocení dětí uplatňované v programu Začít spolu. Další nabídka je věnována tématům neodmyslitelně spjatým s programem Začít spolu: aktivní spolupráci s rodinou a okolní komunitou a jejich zapojení do vzdělávání a myšlence společného vzdělávání pro všechny. V druhé části bude pravidelný čas věnován také průběžné reflexi zkušeností účastníků, sdílení jejich vlastních příprav, uplatňovaných postupů a výchovně vzdělávacích strategií.

Účastníci a účastnice si budou moci jednotlivé principy osvojit a zažít pomocí konkrétních aktivit a činností, které budou následně společně reflektovány tak, aby došlo k propojení uvědomění si smyslu či důležitosti jejich naplňování v běžné praxi. 

Cíle 2. části základního kurzu Vzdělávacího programu Začít spolu pro ZŠ

  • Účastníci získají základní přehled o východiscích, formách a postupech při hodnocení a sebehodnocení dětí v programu Začít spolu, vyzkouší si některé způsoby formativního hodnocení.
  • Seznámí se s různými formami aktivní spolupráce s rodinami dětí a jejich možného zapojení do života školy/třídy. Získají informace o tom, jak mohou uplatňovat individualizovaný přístup nejen k dětem, ale také k jejich rodinám. Seznámí se s organizací tzv. triád, které slouží ke společnému ohlédnutí za učením dítěte a naplánování dalších kroků v jeho procesu učení.
  • Na konkrétních ukázkách z výuky a z plánování do CA budou sledovat příklady dokladující rovný přístup a příležitosti pro aktivní zapojení všech dětí do výuky.
  • Účastníci budou průběžně reflektovat své zkušenosti se zaváděním programu Začít spolu do své praxe.

Obě části kurzu jsou akreditované MŠMT samostatně. Po každé části je účastníkům vystaveno Osvědčení o absolvování. Účastníci a účastnice, kteří/é absolvují celý základní kurz v rozsahu 80 hodin, získají certifikát Učitel/ka Začít spolu.

V ceně kurzu není zahrnuto ubytování a strava.  Organizátor tyto služby nezajišťuje, během dne bude účastníkům nabídnuto drobné občerstvení a nápoje.

Lektoři

Mgr. Eliška Novotná
Začít spolu jí provází celým životem. Už jako dítě měla to štěstí a chodila do třídy Začít spolu. Vystudovala Pedf MU v Brně a ve své diplomová práci se věnovala plánování center aktivit v programu Začít spolu. Dnes pracuje na ZŠ Brno, Vejrostova jako učitelka ve třídě Začít spolu na I. stupni a působí jako juniorní lektorka programu Začít spolu. Z vlastních zkušeností ví, jak důležitý je respekt, podpora, pozitivní klima a radost z učení ve škole, ale i v životě samotném.
Zobrazit více
Mgr. Olga Novotná
Vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Učitelství pro 1. st. ZŠ. Pracuje na Základní škole Brno, Vejrostova, jako učitelka Začít spolu, koordinátorka ŠVP a metodička prevence, zde zejména metodicky vede tým učitelů Začít spolu. Nedílnou součástí její pedagogické činnosti je praktická příprava studentů Pedagogické fakulty MU, jejich mentorské vedení i další šíření a lektorování programu Začít spolu, zaměřené na praktické zkušenosti, první kroky jak začít se Začít spolu a sebehodnocení. Za velmi důležitý považuje individuální přístup k dítěti, partnerský vztah s rodiči a především vnitřní motivaci dětí. Práce s dětmi ji stále velmi baví, dodává energii a je pro ni smysluplným a obohacujícím povoláním.
Zobrazit více

Rezervace termínu

Volná místa na tento kurz již bohužel nejsou k dispozici. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.