Základní kurz pro učitele a učitelky ZŠ – 2. část

Časová dotace: 40 vyučovacích hodin

Nejbližší termíny

Je nám líto, ale momentálně nejsou pro tento kurz žádné vypsané termíny. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.

Účastníci si vyberou jeden ze tří nabízených termínů Dne ve třídě Začít spolu (uveďte do poznámky v objednávce)

Termíny a místa vzdělávacích dnů

8-13 hod 19. 10. 2022 Den ve třídě – 1. ZŠ Plzeň – ZaS centrum
8-13 hod 20. 10. 2022 Den ve třídě – ZŠ Vrané nad Vltavou – ZaS centrum
8-13 hod 21. 10. 2022 Den ve třídě – ZŠ Vrané nad Vltavou – ZaS centrum

Následující čtyři dny jsou součástí kurzu pro všechny přihlášené

Termíny a místa vzdělávacích dnů

9-16 hod 25.– 26. 11. 2022 – dvoudenní seminář – Sdružení Tereza, Haštalská, Praha 1
9-16 hod 24. – 25. 3. 2023 – dvoudenní seminář – ZŠ Radotín

Každý účastník bude mít možnost využít 2 hodiny individuálních konzultací s lektorkami kurzu, termíny a časy konzultací budou domluveny s účastníky kurzu.

Nově Základní kurz Začít spolu nabízíme v rozsahu 80 vyučovacích hodin. Kurz se dělí na dvě části (2 x 40 hod.). Základní kurz je koncipován jako dlouhodobé vzdělávání pedagogů provázané s reflexí jejich práce a zkušeností při zavádění programu do praxe.  Rozšíření základního kurzu považujeme za důležitý krok ke zvýšení kvality přípravy budoucích učitelů/ek programu Začít spolu (ZaS). Kurz zahrnuje komplexní vzdělávání v klíčových vzdělávacích oblastech, které jsou pro program ZaS charakteristické. 1. část slouží především k základnímu vhledu do programu ZaS, představení jeho základních principů a podrobnému seznámení s průběhem dne ve třídě ZaS. 2. část bude probíhat formou návazných setkávání v průběhu školního roku (kombinace jednodenních, dvoudenních či on-line setkávání) 

  1. část se věnuje tématům, která na základní obsahy navazují, prohlubují je či je propojují. Jedná se zejména o témata spojená s vyhodnocování žákovského učení v návaznosti na plánování a s konkrétními postupy hodnocení a sebehodnocení dětí uplatňované v programu Začít spolu. Další nabídka je věnována tématům neodmyslitelně spjatým s programem Začít spolu: aktivní spolupráci s rodinou a okolní komunitou a jejich zapojení do vzdělávání a myšlence společného vzdělávání pro všechny. V druhé části bude pravidelný čas věnován také průběžné reflexi zkušeností účastníků, sdílení jejich vlastních příprav, uplatňovaných postupů a výchovně vzdělávacích strategií.

Účastníci a účastnice si budou moci jednotlivé principy osvojit a zažít pomocí konkrétních aktivit a činností, které budou následně společně reflektovány tak, aby došlo k propojení uvědomění si smyslu či důležitosti jejich naplňování v běžné praxi. 

Cíle 2. části základního kurzu Vzdělávacího programu Začít spolu pro ZŠ

  • Účastníci získají základní přehled o východiscích, formách a postupech při hodnocení a sebehodnocení dětí v programu Začít spolu, vyzkouší si některé způsoby formativního hodnocení.
  • Seznámí se s různými formami aktivní spolupráce s rodinami dětí a jejich možného zapojení do života školy/třídy. Získají informace o tom, jak mohou uplatňovat individualizovaný přístup nejen k dětem, ale také k jejich rodinám. Seznámí se s organizací tzv. triád, které slouží ke společnému ohlédnutí za učením dítěte a naplánování dalších kroků v jeho procesu učení.
  • Na konkrétních ukázkách z výuky a z plánování do CA budou sledovat příklady dokladující rovný přístup a příležitosti pro aktivní zapojení všech dětí do výuky.
  • Účastníci budou průběžně reflektovat své zkušenosti se zaváděním programu Začít spolu do své praxe.

Obě části kurzu jsou akreditované MŠMT samostatně. Po každé části je účastníkům vystaveno Osvědčení o absolvování. Účastníci a účastnice, kteří/é absolvují celý základní kurz v rozsahu 80 hodin, získají certifikát Učitel/ka Začít spolu.

V ceně kurzu není zahrnuto ubytování a strava.  Organizátor tyto služby nezajišťuje, během dne bude účastníkům nabídnuto drobné občerstvení a nápoje.

Lektoři

Mgr. Radka Chaloupková
Vystudovala Učitelství pro 1.stupeň na PedF UK v Praze. Pracovala od r. 1994 jako učitelka na 1.stupni základní školy, z toho 15 let v programu Začít spolu. Od roku 2019 pracuje jako metodička vzdělávacího programu Začít spolu v organizaci Step by Step. Snaží se v dětech podporovat jejich přirozenou zvídavost, vytrvalost k hledání řešení a chuť objevovat a učit se nové věci. Záleží jí na tom, aby každé dítě mělo příležitost rozvíjet se v rámci svých možností. A daří se jí to lépe ve spolupráci s rodinami dětí a dalšími vyučujícími – jsme v tom zkrátka spolu. Tak jako si užívá čas s dětmi ve škole, umí si užít čas s rodinou, přáteli i sama se sebou.
Zobrazit více
Mgr. Anna Babanová
Vystudovala Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PedF UK v Praze. Pracuje na základní škole Vitae v Praze jako metodička pro 1. stupeň. Kromě toho svého úvazku věnuje dlouhodobě svůj zájem programu Začít spolu a problematice genderově citlivého vzdělávání. Ve spolupráci s organizací Step by Step ČR se již řadu let podílí lektorsky na letních školách, seminářích, či metodických setkáváních s vyučujícími programu Začít spolu. Podílela se na vzniku několika pedagogických příruček, zaměřených na genderově citlivé vzdělávání, rozvoj kolegiální spolupráce a nejnověji na plánování výuky nejen do center aktivit.
Zobrazit více

Rezervace termínu

Volná místa na tento kurz již bohužel nejsou k dispozici. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.