MŠ – 1. část – Základní kurz pro učitele/ky programu Začít spolu v MŠ – 1. část

Letní škola Začít spolu 2023

Nejbližší termíny

Je nám líto, ale momentálně nejsou pro tento kurz žádné vypsané termíny. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.

etní škola začíná v pondělí 21. 8. 2023 od 10.00 hodin a končí v pátek 25. 8. 2023 ve 14.00 hodin. Vzdělávací dny budou probíhat dle časového harmonogramu, který bude ještě upřesněn, zpravidla to bývá od 9:00-17:00 hod.

Nově Základní kurz Začít spolu nabízíme v rozsahu 80 vyučovacích hodin. Kurz se dělí na dvě části (2 x 40 hod.). Základní kurz je koncipován jako dlouhodobé vzdělávání pedagogů provázané s reflexí jejich práce a zkušeností při zavádění programu do praxe.  Rozšíření základního kurzu považujeme za důležitý krok ke zvýšení kvality přípravy budoucích učitelů/ek programu Začít spolu (ZaS).

  1. část základního kurzu v rozsahu 40 hodin slouží především k základnímu vhledu do programu ZaS, představení jeho principů a podrobnému seznámení s průběhem dne ve třídě ZaS. Tomu odpovídá akcent na témata spojená zejména s plánováním do tzv. center aktivit, která jsou pro program charakteristická a vyžadují specifický způsob plánování, nejčastěji pomoNatálieí integrovaného tematického učení hrou a činnostmi.

Cíle 1. části

  • Účastníci získají základní a ucelený přehled o principech programu, seznámí se s organizací práce a výchovně vzdělávacími strategiemi uplatňovanými v programu Začít spolu.
  • Získají praktické dovednosti a znalosti, které jsou potřebné pro zavádění a realizaci programu ZaS do vlastní pedagogické praxe, naplánují si konkrétní postupy a kroky, jak začít.
  • Vyjasní si organizační a administrativní podmínky pro realizaci programu ve třídě/celé MŠ (např. časové rozvržení, propojení s ŠVP, TVP atp.).
  • Vyzkouší si naplánovat jeden tematický celek, rozpracovat jej do jednotlivých center aktivit a následně jej reflektovat.

Na tento kurz navazuje 2. část, opět v rozsahu 40 hod. Tato část bude probíhat formou návazných setkávání v průběhu školního roku (kombinace jednodenních, dvoudenních či on-line setkávání) nebo formou letní školy v následujícím roce tak, aby mohlo docházet k průběžnému reflektování postupů, které budou vyučující zkoušet či postupně zavádět do své praxe. Popis obsahu 2. části naleznete v příloze.

Obě části kurzu jsou akreditované MŠMT samostatně. Po každé části je účastníkům vystaveno Osvědčení o absolvování. Účastníci a účastnice, kteří/é absolvují celý základní kurz v rozsahu 80 hodin, získají certifikát Učitel/ka Začít spolu.

Místo konání: Čeladenská beruška

MŠ Čeladenská beruška, příspěvková organizace, Čeladná 389, 739 12 Čeladná, která v programu Začít spolu pracuje.

V ceně kurzu letní školy Začít spolu není zahrnuto ubytování a strava.

Ubytování není organizováno, účastníci si zajišťují ubytovaní sami, které je ve vlastní režii účastníků.

Nejblíže místu konání je možno zajistit si ubytování v hotelu Yura https://yurahotel.cz/, v restauraci a hotelu Na rozcestí https://www.restauracenarozcesti.cz/,
nebo v omezeném počtu přímo v MŠ Čeladenská beruška.

Stravování: drobné občerstvení je zajištěno v pořádající MŠ, na oběd je možné navštívit blízké provozovny nebo si objednat dovážku jídla. Přímo v MŠ je možný ohřev jídla.

Lektoři

Bc. Jana Bartošová
Vystudovala obor Učitelství pro mateřské školy v Ostravě a je učitelkou a ředitelkou MŠ Čeladenská beruška, v programu Začít spolu. Věnuje se lektorské činnosti různých témat (Začít spolu, Polytechnika v MŠ, Spolupráce s rodinou, Environmentální výchova a vzdělávání v MŠ, Portfolio dítěte). S programem Začít spolu je spojená od roku 1997 nejprve jako rodič, jehož děti chodily do MŠ i ZŠ ZaS. Byla aktivním rodičem a členem rodinné rady. Program Začít spolu souzněl s jejím přesvědčením o přístupu k dětem i vzdělávání a přivedl ji ke změně profese. Čím déle zná a pracuje v programu Začít spolu, tím více žasne nad jeho smysluplností a návodem na to, jak být průvodcem dětí na jejich cestě za poznáním. Kamarádka o ní říká, že kdyby byla ještě trochu rychlejší, tak je rozmazaná :-)
Zobrazit více
Mgr. Lucie Kaločová
Vystudovala Ostravskou univerzitu obor Učitelství pro mateřské školy a Pedagogiku předškolního věku na Karlovu univerzitě. Pracovala V MŠ Chrustova, 5 let v programu Začít Spolu, V MŠ Šponarova, 5 let v programu Zdravá MŠ, v MŠ Čeladenská beruška, v programu Začít Spolu, od roku 2013 dosud. Nyní je doma v roli maminky na mateřské dovolené a současně působí jako lektorka různých témat předškolního vzdělávání. Vztah k programu Začít spolu? Že on Robert Fulghum tím myslel, že „Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce“ s programem Začít spolu. Nejčastěji od ní uslyšíte: „Je vše v pořádku?“
Zobrazit více

Rezervace termínu

Volná místa na tento kurz již bohužel nejsou k dispozici. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.