ZŠ – 1. část – Základní kurz pro učitele/ky programu Začít spolu v ZŠ – 1. část

Letní škola Začít spolu 2023

Nejbližší termíny

Je nám líto, ale momentálně nejsou pro tento kurz žádné vypsané termíny. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.

LETNÍ ŠKOLA JE KAPACITNĚ NAPLNĚNÁ, JIŽ NEPŘIJÍMÁME ŽÁDNÉ DALŠÍ NÁHRADNÍKY, DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. PRO VELKÝ ZÁJEM PŘIPRAVUJEME PODZIMNÍ KURZY.

Letní škola začíná v pondělí 21. 8. 2023, registrace účastníků bude probíhat od 8.30-10.00 hodin, 1. blok vzdělávání začíná v 10.30 hodin, letní škola končí v pátek 25. 8. 2023 ve 14.00 hodin. Vzdělávací dny budou probíhat dle časového harmonogramu, který bude ještě upřesněn,  zpravidla to bývá od 9:00-17:00 hod.

Místo konání: ZŠ a MŠ Na Kopcích

Od roku 2022 realizujeme základní kurz Začít spolu v rozsahu 80 vyučovacích hodin. Kurz se dělí na dvě části (2 x 40 hod.).

Kurz zahrnuje komplexní vzdělávání v klíčových vzdělávacích oblastech, které jsou pro program Začít spolu charakteristické. 

  1. část základního kurzu v rozsahu 40 hodin slouží především k základnímu vhledu do programu Začít spolu, představení jeho principů a podrobnému seznámení s průběhem dne ve třídě ZaS. Tomu odpovídá akcent na témata spojená zejména s plánováním do tzv. center aktivit, která jsou pro program charakteristická a vyžadují specifický způsob plánování, nejčastěji pomocí integrovaného tematického učení hrou a činnostmi.

Cíle 1. části

  • Účastníci získají základní a ucelený přehled o principech programu, seznámí se s organizací práce a výchovně vzdělávacími strategiemi uplatňovanými v programu Začít spolu
  • Získají praktické dovednosti a znalosti, které jsou potřebné pro zavádění a realizaci programu ZaS do vlastní pedagogické praxe, naplánují si konkrétní postupy a kroky, jak začít.
  • Pojmenují si význam a prakticky vyzkouší vystavění podnětného prostředí v centrech aktivit
  • Vyjasní si organizační a administrativní podmínky pro realizaci programu ve třídě/celé ZŠ (např. časové rozvržení, propojení s ŠVP, TVP atp.).
  • Vyzkouší si naplánovat jeden tematický celek, rozpracovat jej do jednotlivých center aktivit a následně jej zreflektovat.

 Kurz je vystavěn v konstruktivistickém duchu, pracujeme zážitkovou formou a opíráme se o zkušenosti, spolupráci a vzájemnou inspiraci účastníků*ic.

 Na tento kurz navazuje 2. část, opět v rozsahu 40 hod. Tato část probíhá formou návazných setkávání v průběhu školního roku (kombinace jednodenních, dvoudenních a on-line setkávání) nebo opět formou letní školy v následujícím roce tak, aby mohlo docházet k průběžnému reflektování postupů, které budou vyučující zkoušet či postupně zavádět do své praxe.

Obě části kurzu jsou akreditované MŠMT samostatně. Po každé části je účastníkům vystaveno Osvědčení o absolvování. Učitelé a učitelky, kteří/é absolvují celý základní kurz v rozsahu 80 hodin, získají certifikát Učitel/ka Začít spolu.

Možnost financování přes šablony OP JAK  1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

Lektoři

Tým SbS ČR

Rezervace termínu

Volná místa na tento kurz již bohužel nejsou k dispozici. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.