Základní kurz pro učitele/ky programu Začít spolu v ZŠ – 1. část

Nejbližší termíny

Je nám líto, ale momentálně nejsou pro tento kurz žádné vypsané termíny. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.

Letní škola Začít spolu 2022

Nově Základní kurz Začít spolu nabízíme v rozsahu 80 vyučovacích hodin. Kurz se dělí na dvě části (2 x 40 hod.). Základní kurz je koncipován jako dlouhodobé vzdělávání pedagogů provázané s reflexí jejich práce a zkušeností při zavádění programu do praxe.  Rozšíření základního kurzu považujeme za důležitý krok ke zvýšení kvality přípravy budoucích učitelů/ek programu Začít spolu (ZaS).

  1. část základního kurzu v rozsahu 40 hodin slouží především k základnímu vhledu do programu ZaS, představení jeho principů a podrobnému seznámení s průběhem dne ve třídě ZaS. Tomu odpovídá akcent na témata spojená zejména s plánováním do tzv. center aktivit, která jsou pro program charakteristická a vyžadují specifický způsob plánování, nejčastěji pomocí integrovaného tematického učení hrou a činnostmi.

Cíle 1.části

  • Účastníci získají základní a ucelený přehled o principech programu, seznámí se s organizací práce a výchovně vzdělávacími strategiemi uplatňovanými v programu Začít spolu.
  • Získají praktické dovednosti a znalosti, které jsou potřebné pro zavádění a realizaci programu ZaS do vlastní výuky, naplánují si konkrétní postupy a kroky, jak začít.
  • Vyjasní si organizační a administrativní podmínky pro realizaci programu ve třídě/škole (podobu rozvrhu, propojení s ŠVP, tematickými plány atp.).
  • Vyzkouší si rozplánovat vybrané téma do jednotlivých vzdělávacích oblastí/center aktivit, ke kterým připraví konkrétní aplikační úkoly.

Na tento kurz navazuje 2. část, opět v rozsahu 40 hod. Tato část bude probíhat formou návazných setkávání v průběhu školního roku (kombinace jednodenních, dvoudenních či on-line setkávání) nebo formou letní školy v následujícím roce tak, aby mohlo docházet k průběžnému reflektování postupů, které budou vyučující zkoušet či postupně zavádět do své praxe. Popis obsahu 2. části naleznete v příloze.

Obě části kurzu jsou akreditované MŠMT samostatně. Po každé části je účastníkům vystaveno Osvědčení o absolvování. Účastníci a účastnice, kteří/é absolvují celý základní kurz v rozsahu 80 hodin, získají certifikát Učitel/ka Začít spolu.

Lektorky: tým SbS ČR

Místo konání: Hotelová škola Turnov, Zborovská 519, 511 01 Turnov 

V ceně kurzu letní školy Začít spolu není zahrnuto ubytování a strava.

Ubytování si můžete zarezervovat na internátu Střední zdravotnické školy, 28. října 1390, Turnov, které je 15 min od Hotelové školy. Cena: 250,-/osoba/noc. V případě zájmu, prosím, stáhněte ubytovací přihlášku, vyplňte a zašlete přímo na kontaktní email Střední zdravotnické školy. Přihlášku naleznete v příloze.

Stravování si také můžete zarezervovat, snídaně cena: 50,-/osoba/den, obědy cena: 68,-/osoba/den. V případě zájmu, prosím, vyplňte formulář a odešlete, odkaz zde: Stravovací formulář

Registrace účastníků bude probíhat v pondělí 15. 8. 2022, od 8.30 do 10.00 hodin. 1. blok vzdělávání začíná v 10.30 hodin. Letní škola končí v pátek 19. srpna ve 13.00 hodin.

Lektoři

Mgr. Zdeňka Kreislová
Mgr. Zdenka Kreislová patří mezi první učitele v ČR, kteří program ZaS realizovali ve svých třídách. Svůj profesní život spojila s 1. ZŠ Plzeň, kde od roku 2000 pracovala jako učitelka Začít spolu. Byla u samého začátku Začít spolu a stala se jeho nadšenou příznivkyní a propagátorkou. Své zkušenosti předává studentům v rámci jejich pedagogické praxe. Hejtman Plzeňského kraje jí udělil Ocenění za úspěšnou pedagogickou práci. Získala čestný titul Čtenářka učitelka města Plzně. Je autorkou knihy Krok za krokem první třídou a působí jako lektorka a mentorka programu Začít spolu.
Zobrazit více

Rezervace termínu

Volná místa na tento kurz již bohužel nejsou k dispozici. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.