Základní kurz Vzdělávacího programu Začít spolu® pro ZŠ- Plzeň

Nejbližší termíny

Je nám líto, ale momentálně nejsou pro tento kurz žádné vypsané termíny. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.

Tento tradiční prázdninový kurz je určen pedagogům/žkám základních škol, kteří chtějí získat komplexní přehled o vzdělávacím programu Začít spolu, praktické dovednosti, jak podle programu ZaS pracovat ve své třídě či další inspiraci do své práce. Kurz je vhodný také pro asistenty/ky pedagogů nebo vychovatele/ky školních družin, kteří/ré se chtějí spolu s vyučujícími na realizaci programu Začít spolu ve škole podílet. Jednotlivé semináře jsou prakticky vedené, lektoři jsou zkušení učitelé z praxe. Základní kurz zahrnuje tyto semináře: Principy a filozofie Vzdělávacího programu Začít spolu, Struktura dne v Začít spolu, Podnětné prostředí třídy – centra aktivit, Integrovaná tematická výuka, Ranní setkávání a komunitní kruh, Spolupráce s rodinou.

V průběhu letní školy nabízíme též individuální konzultace, výběrové semináře, kulturní, výtvarné či sportovní vyžití.

Časová dotace je 40 vyučovacích hodin a tento vzdělávací program lze hradit z finančních prostředků tzv. šablon II. Vzdělávací program probíhá od  9.00 – 17.00, poslední den do 13.00 hodin. 

V ceně kurzu letní školy Začít spolu není zahrnuto ubytování a strava.

Stravování (obědy a svačinový balíček) je možné objednat také přes eshop za cenu 650 Kč.

Pokud budete mít zájem o ubytování a snídaně, rádi vše pro vás zarezervujeme. Formuláře obdržíte emailem po registraci. Ubytování je možné na koleji Bolevecká, cena 391 Kč/osoba/noc dvojlůžkový pokoj, cena 264 Kč/osoba/noc čtyřlůžkový pokoj, koupelna na chodbě. Platba na místě hotově, kartou nebo fakturou zpětně. Snídaně 110,-/ osoba/ den. Snídaně jsou zajištěné od úterý do pátku. Platba na místě hotově.

Prosíme o úhradu kurzovného letní školy nejpozději 1 měsíc před zahájením do 16. 7. 2021 na základě objednávky, která vám přijde do emailu. Fakturu (daňový doklad), zašleme na základě vaší úhrady, nejpozději 1 den po zahájení letní školy.

Pořádání letního kurzů se bude řídit platnými epidemiologickými opatřeními, v případě zrušení konání budete včas informování.

Lektoři

Mgr. Jana Sadilová
Absolvovala PedF UP Olomouc obor učitelství pro 1. stupeň a další studium zaměřené na mentoring, nové přístupy a netradiční formy práce s dětmi na 1. stupni ZŠ v Praze a řadu seminářů v rámci programu Začít spolu. Je držitelkou mezinárodního certifikátu vynikající kvality pedagogické práce. Pracuje jako učitelka 1. stupně na ZŠ Horáčkova v Praze a lektorka Vzdělávacího programu Začít spolu. Začít spolu pro Janu znamená pocit bezpečí, důvěry, respektující přístup, chápání světa v souvislostech. Dítě vnímá jako tvůrce svého vzdělání, sebe vnímá jako partnera a průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě. Rodiče vnímá jako partnery školy. K programu ji přivedl její bývalý pan ředitel Daniel Janata, který Janu v roce 2002 poslal na Letní školu. Jana má ráda přírodu, víno, zpěv a dobré lidi kolem sebe.
Zobrazit více
Mgr. Zdeňka Kreislová
Svůj profesní život spojila s 1. ZŠ, od r. 2000 zde pracovala jako učitelka Začít spolu. Byla u samého začátku ZaS v našich školách a stala se jeho nadšenou příznivkyní a propagátorkou. Předávala své zkušenosti studentům v rámci jejich pedagogické praxe. Hejtman Plzeňského kraje jí udělil Ocenění za úspěšnou pedagogickou práci. Získala čestný titul Čtenářka učitelka města Plzně. Autorka knihy Krok za krokem první třídou.
Zobrazit více
Mgr. Zdeňka Pelikánová
Absolventka PF Plzeň, pracovala na 1. ZŠ v Plzni jako učitelka a lektorka v programu ZaS od samého začátku, kdy se program Začít zaváděl na ZŠ. Vedla studenty PF, věnovala se i pilotování a recenzi učebnic pro matematiku, lektorské taneční kurzy dospělých dovedla až na republikové soutěže a vedla kurzy v Mezigeneračním centru TOTEM v Plzni. V současné době pracuje jako zástupkyně ředitele školy na ZŠ Ulice Míru v Rokycanech a je lektorkou SbS ČR. Program Začít spolu jí přinesl profesní růst, naučil ji poznat sama sebe a pracovat s dětmi jako s rovnocennými partnery. Každý den ve třídě Začít spolu jí přinášel uspokojení a radost, těšil ji přístup dětí ke školní práci a vědomí, že je to také její zásluha.
Zobrazit více
Mgr. Eliška Romo Sanchez
Začít spolu jí provází celým životem. Už jako dítě měla to štěstí a chodila do třídy Začít spolu. Vystudovala Pedf MU v Brně a ve své diplomová práci se věnovala plánování center aktivit v programu Začít spolu. Dnes pracuje na ZŠ Brno, Vejrostova jako učitelka ve třídě Začít spolu na I. stupni a působí jako juniorní lektorka programu Začít spolu. Z vlastních zkušeností ví, jak důležitý je respekt, podpora, pozitivní klima a radost z učení ve škole, ale i v životě samotném.
Zobrazit více
Mgr. Olga Novotná
Vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Učitelství pro 1. st. ZŠ. Pracuje na Základní škole Brno, Vejrostova, jako učitelka Začít spolu, koordinátorka ŠVP a metodička prevence, zde zejména metodicky vede tým učitelů Začít spolu. Nedílnou součástí její pedagogické činnosti je praktická příprava studentů Pedagogické fakulty MU, jejich mentorské vedení i další šíření a lektorování programu Začít spolu, zaměřené na praktické zkušenosti, první kroky jak začít se Začít spolu a sebehodnocení. Za velmi důležitý považuje individuální přístup k dítěti, partnerský vztah s rodiči a především vnitřní motivaci dětí. Práce s dětmi ji stále velmi baví, dodává energii a je pro ni smysluplným a obohacujícím povoláním.
Zobrazit více
Mgr. Kamila Burešová
Vystudovala učitelství pro 1. stupně ZŠ na Univerzitě Hradec Králové. Pracuje jako učitelka a metodička 1. stupně na ZŠ kpt. Jaroše v Trutnově. S organizací Step by Step ČR spolupracuje na přípravě Dnů s programem Začít spolu. Věnuje se kolegiální podpoře, mentorské a lektorské činnosti s cílem zavádění programu Začít spolu na ZŠ. „Proč?“ je jednou z nejpřirozenějších otázek, která nás provází po celý život. Stejně tak, učení je jeho přirozenou součástí. Pro své žáky se snaží vytvářet prostředí, které podněcuje, učí děti se ptát a dávat si věci do souvislostí.
Zobrazit více

Rezervace termínu

Volná místa na tento kurz již bohužel nejsou k dispozici. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.