Základní kurz Začít spolu pro MŠ 1. část

Nejbližší termíny

Termíny vzdělávacích dnů: 19. – 20. 9. 2024, 30. -31. 10., 1. 11. 2024, přesné časy jednotlivých dní budou ještě upřesněny. Časová dotace je 40 vyučovacích hodin.

Kde a kdy se sejdeme: 19. září 2024 v 8.00 hodin v salonku Zámecké restaurace v Chrasti, Náměstí 1, 538 51 Chrast. Kurz bude probíhat jak v prostorách Římského sálu Městského úřadu v Chrasti, tak v prostorách Mateřské školy Řestoky (vzdálenost mezi těmito dvěma místy je 3,5 km, přeprava z jednoho na druhé místo je ve vaší režii).

V ceně kurzu Začít spolu není zahrnuto ubytování a strava. Obědy si bude možné objednat v Zámecké restauraci v Chrasti, objednávku provedete na místě v rámci prezence. Obědy si každý účastník hradí sám. Ubytování není hromadně organizováno, účastníci si ubytování zajišťují sami a je v jejich vlastní režii.

Po celou dobu seminářů bude pro účastníky zajištěno drobné občerstvení – káva, čaj a voda.

Vzdělávací program je akreditovaný a lze ho hradit z finančních prostředků tzv. šablon: Operační program Jan Amos Komenský (Osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání MŠ. 1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ. 

Podzimní škola je určená všem pedagogům/žkám a asistentům/kám mateřských škol, kteří/ré chtějí získat úvodní přehled o vzdělávacím programu Začít spolu, praktické dovednosti, jak podle programu ZaS pracovat ve své třídě či další inspiraci do své práce. Na 1. část kurzu navážeme 2. částí, která proběhne 27. – 28. 3. a 23. – 25. 4. 2025. Popis obsahu 2. části naleznete v příloze. Zajímavostí kurzu je jeho částečná realizace přímo ve školce, která v programu pracuje.

Nově Základní kurz Začít spolu nabízíme v rozsahu 80 vyučovacích hodin. Kurz se dělí na dvě části (2 x 40 hod.). Základní kurz je koncipován jako dlouhodobé vzdělávání pedagogů provázané s reflexí jejich práce a zkušeností při zavádění programu do praxe.  Rozšíření základního kurzu považujeme za důležitý krok ke zvýšení kvality přípravy budoucích učitelů/ek programu Začít spolu (ZaS).

  1. část základního kurzu v rozsahu 40 hodin slouží především k základnímu vhledu do programu ZaS, představení jeho principů a podrobnému seznámení s průběhem dne ve třídě ZaS. Tomu odpovídá akcent na témata spojená zejména s plánováním do tzv. center aktivit, která jsou pro program charakteristická a vyžadují specifický způsob plánování, nejčastěji pomocí integrovaného tematického učení hrou a činnostmi.

Cíle 1. části

  • Účastníci získají základní a ucelený přehled o principech programu, seznámí se s organizací práce a výchovně vzdělávacími strategiemi uplatňovanými v programu Začít spolu.
  • Získají praktické dovednosti a znalosti, které jsou potřebné pro zavádění a realizaci programu ZaS do vlastní pedagogické praxe, naplánují si konkrétní postupy a kroky, jak začít.
  • Vyjasní si organizační a administrativní podmínky pro realizaci programu ve třídě/celé MŠ (např. časové rozvržení, propojení s ŠVP, TVP atp.).
  • Vyzkouší si naplánovat jeden tematický celek, rozpracovat jej do jednotlivých center aktivit a následně jej zreflektovat.

Obě části kurzu jsou akreditované MŠMT samostatně. Po každé části je účastníkům vystaveno Osvědčení o absolvování. Učitelé a učitelky, kteří/é absolvují celý základní kurz v rozsahu 80 hodin, získají certifikát Učitel/ka Začít spolu.

Lektoři

Mgr. Věra Váňová Krejčová, Ph.D.
Mgr. Věra Váňová Krejčová, Ph.D. je lektorkou a mentorkou v oblasti podpory profesního rozvoje učitelů (zejména předškolních pedagogů a pedagogů 1. stupně), vyučující na PdF UHK Hradec Králové, spoluautorkou RVP PV, průvodkyní škol na jejich cestě změny, cestě ke kvalitnímu vzdělávání. Její “srdcovkou” je vzdělávací program Začít spolu, který jako jeho metodička pomáhá školám zavádět do praxe.
Zobrazit více
Bc. Dagmar Krčilová
Vystudovala Střední pedagogickou školu v Litomyšli, v oborech předškolní a mimoškolní pedagogika. Vzdělání si doplnila studiem oboru Školský management na Karlově univerzitě. Od maturity pracuje v předškolním vzdělávání, v současnosti jako ředitelka Mateřské školy v Řestokách. Od roku 2014 v programu Začít spolu, který aplikuje ve své mateřské škole společně s učením venku, v centrech aktivit na zahradě. Vybudovala na zahradě mateřské školy Ukázkovou přírodní venkovní učebnu, v souladu s principy spolku Přírodní zahrada z.s. Pracuje i jako certifikovaný poradce pro přírodní zahrady. V poslední době navázala užší spolupráci se Step by Step ČR, o.p.s., jako lektorka.
Zobrazit více

Rezervace termínu

 × 9500