ZŠ – 1. část – Základní kurz pro učitele/ky programu Začít spolu v ZŠ – 1. část

Nejbližší termíny

10. - 11. 11. 2023 Brno , Základní škola Vejrostova 1  12:00 - 17:00

Termíny vzdělávacích dnů: pátek: 10. 11. 2023 – 12:00 – 17:00, sobota: 11. 11. 2023 – 9:00 – 16:00, pátek: 5. 1. 2024 – 12:00 – 17:00, sobota: 6. 1. 2024 – 9:00 – 16:00

Součástí základního kurzu je i návštěva přímo ve třídě Začít spoluÚčastníci si vyberou jeden ze dvou nabízených termínů Dne ve třídě Začít spolu (uveďte do poznámky v objednávce o jaký den máte zájem). Čtvrtek 2. 11. 2023 nebo pátek 3. 11. 2023, 8:00 – 13:00.Časová dotace 8 vyučovacích hodin

Místo konání: Základní škola Brno, Vejrostova 1066/1, Brno 635 00

V ceně kurzu není zahrnuto ubytování a strava. Organizátor tyto služby nezajišťuje, během dne bude účastníkům nabídnuto drobné občerstvení a nápoje.

Od roku 2022 realizujeme základní kurz Začít spolu v rozsahu 80 vyučovacích hodin. Kurz se dělí na dvě části (2 x 40 hod.).

Kurz zahrnuje komplexní vzdělávání v klíčových vzdělávacích oblastech, které jsou pro program Začít spolu charakteristické. 

  1. část základního kurzu v rozsahu 40 hodin slouží především k základnímu vhledu do programu Začít spolu, představení jeho principů a podrobnému seznámení s průběhem dne ve třídě ZaS. Tomu odpovídá akcent na témata spojená zejména s plánováním do tzv. center aktivit, která jsou pro program charakteristická a vyžadují specifický způsob plánování, nejčastěji pomocí integrovaného tematického učení hrou a činnostmi.

Cíle 1. části

  • Účastníci získají základní a ucelený přehled o principech programu, seznámí se s organizací práce a výchovně vzdělávacími strategiemi uplatňovanými v programu Začít spolu
  • Získají praktické dovednosti a znalosti, které jsou potřebné pro zavádění a realizaci programu ZaS do vlastní pedagogické praxe, naplánují si konkrétní postupy a kroky, jak začít.
  • Pojmenují si význam a prakticky vyzkouší vystavění podnětného prostředí v centrech aktivit
  • Vyjasní si organizační a administrativní podmínky pro realizaci programu ve třídě/celé ZŠ (např. časové rozvržení, propojení s ŠVP, TVP atp.).
  • Vyzkouší si naplánovat jeden tematický celek, rozpracovat jej do jednotlivých center aktivit a následně jej zreflektovat.

 Kurz je vystavěn v konstruktivistickém duchu, pracujeme zážitkovou formou a opíráme se o zkušenosti, spolupráci a vzájemnou inspiraci účastníků*ic.

 Na tento kurz navazuje 2. část, opět v rozsahu 40 hod. Tato část probíhá formou návazných setkávání v průběhu školního roku (kombinace jednodenních, dvoudenních a on-line setkávání) nebo opět formou letní školy v následujícím roce tak, aby mohlo docházet k průběžnému reflektování postupů, které budou vyučující zkoušet či postupně zavádět do své praxe.

Obě části kurzu jsou akreditované MŠMT samostatně. Po každé části je účastníkům vystaveno Osvědčení o absolvování. Učitelé a učitelky, kteří/é absolvují celý základní kurz v rozsahu 80 hodin, získají certifikát Učitel/ka Začít spolu.

Možnost financování přes šablony OP JAK  1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

V příloze naleznete cíle k 2. části základního kurzu

Lektoři

Mgr. Eliška Romo Sanchez
Začít spolu jí provází celým životem. Už jako dítě měla to štěstí a chodila do třídy Začít spolu. Vystudovala Pedf MU v Brně a ve své diplomová práci se věnovala plánování center aktivit v programu Začít spolu. Dnes pracuje na ZŠ Brno, Vejrostova jako učitelka ve třídě Začít spolu na I. stupni a působí jako juniorní lektorka programu Začít spolu. Z vlastních zkušeností ví, jak důležitý je respekt, podpora, pozitivní klima a radost z učení ve škole, ale i v životě samotném.
Zobrazit více
Mgr. Olga Novotná
Vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Učitelství pro 1. st. ZŠ. Pracuje na Základní škole Brno, Vejrostova, jako učitelka Začít spolu, koordinátorka ŠVP a metodička prevence, zde zejména metodicky vede tým učitelů Začít spolu. Nedílnou součástí její pedagogické činnosti je praktická příprava studentů Pedagogické fakulty MU, jejich mentorské vedení i další šíření a lektorování programu Začít spolu, zaměřené na praktické zkušenosti, první kroky jak začít se Začít spolu a sebehodnocení. Za velmi důležitý považuje individuální přístup k dítěti, partnerský vztah s rodiči a především vnitřní motivaci dětí. Práce s dětmi ji stále velmi baví, dodává energii a je pro ni smysluplným a obohacujícím povoláním.
Zobrazit více

Rezervace termínu

 × 8900