ZŠ – 1. část – Základní kurz pro učitele/ky programu Začít spolu v ZŠ – 1. část

Nejbližší termíny

Je nám líto, ale momentálně nejsou pro tento kurz žádné vypsané termíny. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.

Termíny vzdělávacích dnů: 23. 2. 2024 – 13:00 – 18:00,  24. 2. 2024 – 9:00 – 16:00,

12. 4. 2024 –  13:00 – 18:00, 13. 4. 2024 – 9:00 – 16:00

Součástí základního kurzu je i návštěva přímo ve třídách Začít spolu v základních školách v Praze, přesné místo, termín a čas bude upřesněn.

Místo konání: Základní škola, Janského 2189/18, Stodůlky 155 00 Praha 5

V ceně kurzu není zahrnuto ubytování a strava. Organizátor tyto služby nezajišťuje, během dne bude účastníkům nabídnuto drobné občerstvení a nápoje.

Možnost financování přes šablony OP JAK  1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

Základní kurz Začít spolu nabízíme v rozsahu 80 vyučovacích hodin. Kurz se dělí na dvě části (2 x 40 hod.). Základní kurz je koncipován jako dlouhodobé vzdělávání pedagogů provázané s reflexí jejich práce a zkušeností při zavádění programu do praxe.  

  1. část základního kurzu v rozsahu 40 hodin slouží především k základnímu vhledu do programu ZaS, představení jeho principů, průběhu dne ve třídě Začít spolu a nabídne přehled hlavních výchovně vzdělávacích strategií programu. V kurzu se účastníci/ce seznámí specifickým způsobem plánování v ZaS, nejčastěji pomocí integrovaného tematického učení hrou a činnostmi.

Cíle 1.části:

  • Účastníci získají základní a ucelený přehled o principech programu, seznámí se s organizací práce a výchovně vzdělávacími strategiemi uplatňovanými v programu Začít spolu.
  • Získají praktické dovednosti a znalosti, které jsou potřebné pro zavádění a realizaci programu ZaS do vlastní výuky, naplánují si konkrétní postupy a kroky, jak začít.
  • Vyjasní si organizační a administrativní podmínky pro realizaci programu ve třídě/škole (podobu rozvrhu, propojení s ŠVP, tematickými plány atp.).
  • Vyzkouší si rozplánovat jedno vybrané téma do jednotlivých vzdělávacích oblastí/center aktivit, ke kterým připraví konkrétní aplikační úkoly.

Obě části kurzu (1. a 2.) jsou akreditované MŠMT samostatně. Po každé části je účastníkům vystaveno Osvědčení o absolvování. Účastníci a účastnice, kteří/é absolvují celý základní kurz v rozsahu 80 hodin, získají certifikát Učitel/ka Začít spolu.

 

Lektoři

Mgr. Petra Šubrtová
Petra vystudovala učitelství 1.stupně na PedF Univerzity Hradec Králové. Aktuálně učí na Základní škole Petřiny sever v Praze. Program Začít spolu si našla při hledání zajímavé školy pro vlastní děti a od té doby je v něm aktivní při vlastní výuce, při spolupráci s PedF UK i  jako lektorka Začít spolu. Ráda hledá nové cesty, a tak má ráda změny a směr kupředu.
Zobrazit více
Mgr. Jana Sadilová
Absolvovala PedF UP Olomouc obor učitelství pro 1. stupeň a další studium zaměřené na mentoring, nové přístupy a netradiční formy práce s dětmi na 1. stupni ZŠ v Praze a řadu seminářů v rámci programu Začít spolu. Je držitelkou mezinárodního certifikátu vynikající kvality pedagogické práce. Pracuje jako učitelka 1. stupně na ZŠ Horáčkova v Praze a lektorka Vzdělávacího programu Začít spolu. Začít spolu pro Janu znamená pocit bezpečí, důvěry, respektující přístup, chápání světa v souvislostech. Dítě vnímá jako tvůrce svého vzdělání, sebe vnímá jako partnera a průvodce dítěte na jeho vzdělávací cestě. Rodiče vnímá jako partnery školy. K programu ji přivedl její bývalý pan ředitel Daniel Janata, který Janu v roce 2002 poslal na Letní školu. Jana má ráda přírodu, víno, zpěv a dobré lidi kolem sebe.
Zobrazit více

Rezervace termínu

Volná místa na tento kurz již bohužel nejsou k dispozici. Pokud máte o kurz zájem, kontaktujte nás prosím.