ZŠ – 1. část – Základní kurz pro učitele/ky programu Začít spolu v ZŠ – 1. část

Podzimní škola Začít spolu 2023

Nejbližší termíny

Termíny vzdělávacích dnů pro všechny účastníky: 20., 21. 10. 2023, 5., 6. 1. 2024 – Časová dotace 40 vyučovacích hodin.

Přesné časy jednotlivých dnů, pátek: 20. 10. 2023 – 12:00 – 17:00, sobota: 21. 10. 2023 – 9:00 – 16: 00, pátek: 5. 1. 2024 – 12:00 – 17:00, sobota: 6. 1. 2024 – 9:00 – 16: 00

Součástí základního kurzu je i návštěva přímo ve třídě Začít spolu. Účastníci si vyberou jeden ze dvou nabízených termínů Dne ve třídě Začít spolu (uveďte do poznámky v objednávce). Časová dotace 8 vyučovacích hodin.

4. 10.2023 Den ve třídě Začít spolu Vrané nad Vltavou, 8:00 – 13:00

5. 10. 2023 Den ve třídě Začít spolu Louňovice pod Blaníkem, 8:00 – 13:00

V ceně kurzu podzimní školy Začít spolu není zahrnuto ubytování a strava. Obědy jsou ještě v jednání. Ubytování není hromadně organizováno, účastníci si ubytování zajišťují sami a je v jejich vlastní režii. V případě zájmu je předběžně rezervovaný penzion v Hrnčířích. Rezervaci v penzionu si řeší každý účastník sám. Prosíme o včasnou rezervaci místa.

Po celou dobu seminářů bude pro účastníky zajištěno drobné občerstvení – káva, čaj a voda.

Od roku 2022 realizujeme základní kurz Začít spolu v rozsahu 80 vyučovacích hodin. Kurz se dělí na dvě části (2 x 40 hod.).

Kurz zahrnuje komplexní vzdělávání v klíčových vzdělávacích oblastech, které jsou pro program Začít spolu charakteristické. 

  1. část základního kurzu v rozsahu 40 hodin slouží především k základnímu vhledu do programu Začít spolu, představení jeho principů a podrobnému seznámení s průběhem dne ve třídě ZaS. Tomu odpovídá akcent na témata spojená zejména s plánováním do tzv. center aktivit, která jsou pro program charakteristická a vyžadují specifický způsob plánování, nejčastěji pomocí integrovaného tematického učení hrou a činnostmi.

Cíle 1. části

  • Účastníci získají základní a ucelený přehled o principech programu, seznámí se s organizací práce a výchovně vzdělávacími strategiemi uplatňovanými v programu Začít spolu
  • Získají praktické dovednosti a znalosti, které jsou potřebné pro zavádění a realizaci programu ZaS do vlastní pedagogické praxe, naplánují si konkrétní postupy a kroky, jak začít.
  • Pojmenují si význam a prakticky vyzkouší vystavění podnětného prostředí v centrech aktivit
  • Vyjasní si organizační a administrativní podmínky pro realizaci programu ve třídě/celé ZŠ (např. časové rozvržení, propojení s ŠVP, TVP atp.).
  • Vyzkouší si naplánovat jeden tematický celek, rozpracovat jej do jednotlivých center aktivit a následně jej zreflektovat.

 Kurz je vystavěn v konstruktivistickém duchu, pracujeme zážitkovou formou a opíráme se o zkušenosti, spolupráci a vzájemnou inspiraci účastníků*ic.

 Na tento kurz navazuje 2. část, opět v rozsahu 40 hod. Tato část probíhá formou návazných setkávání v průběhu školního roku (kombinace jednodenních, dvoudenních a on-line setkávání) nebo opět formou letní školy v následujícím roce tak, aby mohlo docházet k průběžnému reflektování postupů, které budou vyučující zkoušet či postupně zavádět do své praxe.

Obě části kurzu jsou akreditované MŠMT samostatně. Po každé části je účastníkům vystaveno Osvědčení o absolvování. Učitelé a učitelky, kteří/é absolvují celý základní kurz v rozsahu 80 hodin, získají certifikát Učitel/ka Začít spolu.

Možnost financování přes šablony OP JAK  1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ

Lektoři

Mgr. Eva Filipová
Mgr. Radka Chaloupková
Vystudovala Učitelství pro 1.stupeň na PedF UK v Praze. Pracovala od r. 1994 jako učitelka na 1.stupni základní školy, z toho 15 let v programu Začít spolu. Od roku 2019 pracuje jako metodička vzdělávacího programu Začít spolu v organizaci Step by Step. Snaží se v dětech podporovat jejich přirozenou zvídavost, vytrvalost k hledání řešení a chuť objevovat a učit se nové věci. Záleží jí na tom, aby každé dítě mělo příležitost rozvíjet se v rámci svých možností. A daří se jí to lépe ve spolupráci s rodinami dětí a dalšími vyučujícími – jsme v tom zkrátka spolu. Tak jako si užívá čas s dětmi ve škole, umí si užít čas s rodinou, přáteli i sama se sebou.
Zobrazit více

Rezervace termínu

 × 8900