ZŠ – 2. část – Základní kurz pro učitele/ky programu Začít spolu v ZŠ – 2. část

Nejbližší termíny

Termíny a místa vzdělávacích dnů:
24. – 25. 11. 2023 dvoudenní seminář – ZaS centrum Trutnov, Maxima Gorkého 38, 541 01 Trutnov
(9. 00- 17. 00)
28. 2. 2024 Den ve třídě Začít spolu-  ZŠ kpt Jaroše Trutnov, Maxima Gorkého 38, 541 01 Trutnov
(8. 00- 13. 00)
22. – 23. 3. 2024 dvoudenní seminář – ZaS centrum Trutnov, Maxima Gorkého 38, 541 01 Trutnov
(9. 00 – 17. 00)

Každý účastník/ce bude mít možnost využít 2 hodiny on-line konzultací s lektorkami kurzu. Termín a čas konzultace bude domluvený s účastníky/cemi kurzu.

2. část kurzu je akreditovaná MŠMT, účastníkům je vystaveno Osvědčení o absolvování. Účastníci a účastnice, kteří/é absolvují celý základní kurz v rozsahu 80 hodin, získají certifikát Učitel/ka Začít spolu.

Anotace

  1. část základního kurzu ZaS centrum Trutnov se věnuje tématům, která na základní obsahy 1. části navazují, prohlubují je či je propojují. Jedná se zejména o témata spojená s vyhodnocováním žákovského učení v návaznosti na plánování a s konkrétními postupy hodnocení a sebehodnocení dětí uplatňované v programu Začít spolu. Další nabídka je věnována tématům neodmyslitelně spjatým s programem Začít spolu: Kritéria hodnocení, popisný jazyk, sebehodnocení, reflektivní kruh, portfolio dítěte, triády.

Účastníci a účastnice si budou moci jednotlivé principy osvojit a zažít pomocí konkrétních aktivit a činností, které budou následně společně reflektovány tak, aby došlo k propojení uvědomění si smyslu či důležitosti jejich naplňování v běžné praxi. 

Cíle 2. části základního kurzu ZaS Trutnov Vzdělávacího programu Začít spolu pro ZŠ:

  • Účastníci získají základní přehled o východiscích, formách a postupech při hodnocení a sebehodnocení dětí v programu Začít spolu, vyzkouší si některé způsoby formativního hodnocení.
  • Seznámí se s různými formami aktivní spolupráce s rodinami dětí a jejich možného zapojení do života školy/třídy. Získají informace o tom, jak mohou uplatňovat individualizovaný přístup k dětem. Seznámí se s organizací tzv. triád a prací s žákovským portfoliem, které slouží ke společnému ohlédnutí za učením dítěte a naplánování dalších kroků v jeho procesu učení.
  • Na konkrétních ukázkách z výuky a z plánování do CA budou sledovat příklady a příležitosti pro aktivní zapojení všech dětí do výuky.

Účastníci budou průběžně reflektovat své zkušenosti se zaváděním programu Začít spolu do své praxe.

V ceně kurzu není zahrnuto ubytování a strava. Organizátor tyto služby nezajišťuje, během dne bude účastníkům nabídnuto drobné občerstvení a nápoje.

Lektoři

Mgr. Barbora Heřmanová
Vystudovala Ped. fakultu MU v Brně, obor speciální pedagogika. Pracuje v ZŠ Mozaika, kde od roku 2006 aplikuje program Začít spolu. Působí také jako školní speciální pedagog, mentor a lektor např. témat individualizace, práce s chybou, formativního hodnocení. Je průvodcem v projektu Učíme se spolu. Program Začít spolu ji oslovil možností volby, spoluprací a propojením učebních témat s životem. Na procesu vzdělávání ji fascinuje společné tvoření vzdělávací cesty, která vede žáky k odpovědnosti za vlastní učení.
Zobrazit více
Mgr. Kamila Burešová
Vystudovala učitelství pro 1. stupně ZŠ na Univerzitě Hradec Králové. Pracuje jako učitelka a metodička 1. stupně na ZŠ kpt. Jaroše v Trutnově. S organizací Step by Step ČR spolupracuje na přípravě Dnů s programem Začít spolu. Věnuje se kolegiální podpoře, mentorské a lektorské činnosti s cílem zavádění programu Začít spolu na ZŠ. „Proč?“ je jednou z nejpřirozenějších otázek, která nás provází po celý život. Stejně tak, učení je jeho přirozenou součástí. Pro své žáky se snaží vytvářet prostředí, které podněcuje, učí děti se ptát a dávat si věci do souvislostí.
Zobrazit více

Rezervace termínu

 × 8900