Reportáž z konference Učíme se spolu

29. a 30. září se Trutnově uskutečnila závěrečná konference Učíme se spolu, která shrnula výsledky evropského projektu v oblasti kolegiální podpory vyučujících a spolupráce ve školách.

Ve společenském centru UFFO se účastníci konference seznámili s výstupy projektu, diskutovali během panelových diskuzí a předávali si zkušenosti během workshopů. V rámci projektu v roce 2016 vznikla síť 15 center kolegiální podpory (CKP) při MŠ po celé ČR, bylo podpořeno 124 osob z 23 škol, realizovaly se 4 zahraniční stáže pro 80 pedagogů a také vznikla publikace, která se věnuje plánování činností v MŠ s ohledem na individuální potřeby dětí. Konferenci pořádala organizace Step by Step ČR, o.p.s. s finanční podporou MŠMT prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV).

A proč právě v Trutnově? „ZŠ kpt. Jaroše v Trutnově je jedna ze škol, které s námi projektem celé čtyři roky procházely a kde se odehrálo mnoho projektových aktivit. Jsme proto rádi, že závěrečnou konferenci můžeme pořádat právě zde. Naše projektová manažerka Jana Schierlová v této škole působí a oceňuje zejména ochotu vedení a vyučujících se posouvat a vyvíjet nové formy spolupráce mezi učiteli,“ vysvětluje Mgr. Iveta Pasáková, ředitelka Step by Step ČR, o.p.s.

Program konference se navzdory hrozbě COVID-19 podařilo zachovat v původně plánovaném formátu i rozsahu, zahraniční řečníci se však připojili pouze na dálku.

První den přinesl blok inspirativních prezentací. Konferenci zahájila Iveta Pasáková. Ve své prezentaci představila projekt Učíme se spolu a jeho hlavní výstupy. Stručný přehled nabízí také dokument Projekt v číslech.

Věra Krejčová ve své prezentaci vysvětlila souvislost projektu s programem Začít spolu, Mark Tange z Nizozemí nabídl „case study“ projektu Bullseye a Mateja Režek hovořila o spolupráci vyučujících předškolních zařízení ve Slovinsku. Oba zahraniční řečníci nabídli účastníkům video prezentace s živými vstupy.

Velký zájem vzbudila také panelové diskuze se členy projektového týmu a moderátorkou Pavlínou Jiříkovou.

Klára Vytisková zvládla skvěle nejen roli moderátorky, ale svým koncertem dodala akci nezapomenutelnou atmosféru a stala se hvězdou večera.

Konference byla premiérou nové publikace Plánujeme spolu, jejíž autorkou je Miroslava Škardová, metodička programu Začít spolu, a vůbec poprvé zde bylo také promítáno nové video Den ve třídě MŠ Začít spolu.

Druhý den se nesl v duchu workshopů, které probíhaly paralelně na různých místěch v Trutnově. Akci uzavřela panelová diskuze ředitelů na téma kolegiální podpora.

Podklady ke konferenci si můžete stáhnout zde:

Program konference
Projekt v číslech
Tisková zpráva ke konferenci
Prezentace – Iveta Pasáková
Prezentace – Věra Krejčová
Prezentace – Mark Tange
Prezentace – Mateja Režek
Publikace Plánujeme spolu
Video Den ve třídě MŠ Začít spolu

Grafické materiály připravila Kateřina Hončová, fotodokumentaci zajistili Pavel Cerman a Dita Hrudová.